Tot nu toe is onbekend hoeveel zorgmedewerkers in Nederland aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden of in het ziekenhuis zijn beland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid in Milieu (RIVM) laat aan NU.nl weten deze cijfers woensdag voor het eerst, als onderdeel van de dagelijkse update, te zullen publiceren.

Het RIVM heeft de data over het aantal overleden en in het ziekenhuis opgenomen zorgmedewerkers vooralsnog niet gebundeld en gepubliceerd.

Wel laat het instituut regelmatig weten hoeveel zorgmedewerkers positief zijn getest op het COVID-19-virus. Het gaat om circa achtduizend medewerkers, ongeveer 30 procent van alle positief geteste mensen in Nederland. Dit is aandeel is mede zo groot, doordat tot nu toe alleen zorgpersoneel en kwetsbare mensen getest worden.

Het RIVM laat aan NU.nl weten de cijfers over het aantal opgenomen en overleden zorgmedewerkers wel te ontvangen van de 25 GGD’s, maar dat deze nog niet bijeen zijn gebracht.

Cijfers laten niet meteen zien of maatregelen werken
Deze cijfers laten namelijk niet onmiddellijk zien of de maatregelen wel of niet werken, zegt een woordvoerder van het RIVM. “RIVM-directeur Jaap van Dissel wees al eerder op het feit dat een groot deel van de besmette zorgmedewerkers het virus niet tijdens hun werk heeft opgelopen”, aldus de zegsman.

Na vragen van onder meer NU.nl besloot het RIVM dinsdag de cijfers te verzamelen en woensdag te publiceren bij de eerstvolgende update. Het RIVM is voor zover bekend het enige instituut dat op landelijk niveau zicht heeft op alle meldingen van de GGD over besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Bij de update vermeldt het RIVM woensdag hoeveel zorgmedewerkers positief zijn getest, hoeveel medewerkers zijn opgenomen en hoeveel er zijn overleden. Het is nog niet zeker of het RIVM deze informatie voortaan ook dagelijks gaat melden, omdat het verzamelen en opschonen van de gegevens uit het meldingssysteem veel werk kost.

(Bron: NU.nl)