De Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdag het raadsvoorstel goedgekeurd om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen, zodat een algeheel vuurwerkverbod kan worden ingevoerd. Met de jaarwisseling mag er in de stad dan nergens meer consumentenvuurwerk worden afgestoken.

Voorheen gold er een algeheel vuurwerkverbod met vuurwerkzones in Rotterdam, waarbij de gemeente bepaalde op welke plekken het afsteken van vuurwerk was toegestaan. Door de APV-wijziging wordt dit een overal geldend verbod.

“Het afsteken van vuurwerk leidt iedere jaarwisseling in Rotterdam tot onaanvaardbare veiligheids- en openbare ordeproblematiek en overlast”, aldus het Rotterdamse college. “Een afsteekverbod draagt bij aan minder overlast, schade, incidenten en letsel. Daarnaast verwachten wij dat er door het totaalverbod minder vuurwerk in omloop zal zijn. Dit alles zal waarschijnlijk van positieve invloed zijn op de jaarwisselingsproblematiek, de openbare orde en veiligheid, de handhaving en op het woon- en leefklimaat in de stad.”

Het is komende jaarwisseling nog wel toegestaan om fop- en schertsvuurwerk zoals sterretjes af te steken. Ook mogen er nog professionele vuurwerkshows worden gehouden, zoals de gemeente dit afgelopen oud en nieuw deed op drie plekken, waaronder bij de Erasmusbrug.

Rotterdam is de eerste stad in Nederland waar een algeheel vuurwerkverbod geldt. Landelijk is er een gedeeltelijk vuurwerkverbod: het kabinet heeft voor de komende jaarwisseling knalvuurwerk en vuurpijlen in de ban gedaan.

(Bron: Trouw)