Er komt een kleine versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De meeste beperkingen blijven in ieder geval tot 20 mei van kracht, zei premier Rutte op een persconferentie na het crisisberaad van het kabinet.

Rutte had de Nederlanders graag meer vrijheid teruggegeven, maar de risico’s op het oplaaien van het virus zijn volgens hem te groot: “Beter voorzichtigheid nu, dan spijt achteraf.”

Rutte zei dat hij de afgelopen dagen enorm heeft geworsteld met het vraagstuk. Hij sprak van “duivelse dillema’s”. “Ik begrijp dat het ongeduld er bij iedereen insluipt.” Toch blijft de horeca nog drie weken extra dicht. Ook het verbod op het uitoefenen van contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, blijft van kracht. En verpleeghuizen mogen tot 20 mei geen bezoekers toelaten.

Voor de helft
De enige groepen die nu versoepeling krijgen, zijn de kinderen en jongeren. De basisscholen gaan op 11 mei, na de meivakantie, weer open. Het kabinet wil in eerste instantie dat kinderen bijvoorbeeld halve dagen naar school gaan. ‘s Ochtends de ene helft van de leerlingen, ‘s middags de andere helft. In de komende weken kan dan een volledige openstelling volgen.

Kinderopvangcentra en het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd kunnen per 11 mei wel volledig open. De scholen in het voortgezet onderwijs zouden mogelijk op 1 juni weer open kunnen, maar dan wel met voldoende afstand tussen de leerlingen. Die anderhalvemeter-regel is in het basisonderwijs niet realistisch, zei Rutte.

De scholen werden 16 maart gesloten, nadat veel ouders uit voorzorg hun kinderen thuis hielden. Rutte hoopt dat die ouders nu hun kinderen wel weer naar school zullen sturen. Maar als ze toch wegblijven wordt daar niet meteen een leerplichtambtenaar op af gestuurd, zei de premier.

In stappen
Het kabinet wil de beperkingen in stappen versoepelen, te beginnen met maatregelen die het minste risico opleveren op het weer oplaaien van het virus. Door het weer openen van de basisscholen wordt de druk op de zorg nauwelijks vergroot, is de verwachting. Kinderen worden nauwelijks ziek en er zijn aanwijzingen dat ze weinig bijdragen aan de verspreiding van het virus.

Bovendien zullen thuiswerkende ouders het als een grote verlichting zien dat hun kinderen nu weer naar school mogen, betoogde Rutte. Docenten kunnen vanaf 11 mei ook getest worden op het virus als ze klachten hebben, net als nu geldt voor zorgpersoneel. Onderwijzers die in risicogroepen vallen, moeten niet voor de klas gaan staan.

Ook op het gebied van sport komen er versoepelingen voor de jeugd. Vanaf volgende week, 28 april, mogen kinderen onder de 12 weer samen sporten. Onderlinge potjes mogen, maar officiële wedstrijden blijven verboden, want dan moet er gereisd worden. Er mogen ook geen ouders langs het veld staan en douchen moet thuis gebeuren. Jongeren tussen de 12 en 18 mogen vanaf volgende week ook weer samen trainen, zolang ze maar anderhalve meter afstand houden.

Zoals verwacht wordt het verbod op evenementen, dat tot 1 juni gold, verlengd tot 1 september. Dat betekent dat ook het betaald voetbal tot die datum stilligt. “Ja, dat is zuur”, zei Rutte. “Maar ik verwacht dat mensen dat zullen begrijpen.”

(Bron: NOS)