In de Tussen Kunst en Kitsch-uitzending van woensdag 15 juni is een schilderij getoond dat op een paneel van asbest is geschilderd. De man die het schilderij naar het tv-programma meenam, wist niet dat het asbest bevat. Na contact met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de redactie van Tussen Kunst en Kitsch het item uit de herhaling van zaterdag en de online-versie gehaald. Handel en gebruik van voorwerpen met asbest -waaronder kunstobjecten- is vanwege de gezondheidsrisico’s niet toegestaan.

Gevaar van asbest
(Kunst)voorwerpen met asbest brengen gevaren met zich mee. Daarom is het verboden om voorwerpen waarin asbest verwerkt zit te gebruiken of te verhandelen. Het (de)monteren, transporteren, tentoonstellen en onderzoeken van een beschilderd asbestpaneel kan voor verspreiding van asbestvezels zorgen. Als er losse deeltjes vrijkomen, brengt dit bij het inademen risico’s met zich mee.

In overleg met de ILT heeft de redactie van Tussen Kunst en Kitsch maatregelen getroffen om risico’s in de toekomst te beperken. Toekomstige bezoekers worden actief geïnformeerd over het feit dat voorwerpen met asbest erin niet welkom zijn bij de opnames. Als er iemand toch een asbesthoudend kunstvoorwerp meeneemt, vaak door onwetendheid, dan wordt gewezen op de gevaren en verboden. Het voorwerp wordt uiteraard niet toegelaten op de opnamedag.

(Bron: ILT, foto: AVRO-TROS)