Sinterklaas is weer in het land. Op zijn paard Ozosnel gaat hij ’s-nachts met zijn pieten op pad om pakjes te bezorgen bij alle kinderen van Nederland. U weet: zo mogelijk gaan de pakjes door de schoorsteen, want voor de haard hebben de kinderen hun schoenen gezet. Hoewel de Sint en zijn pieten zeer ervaren zijn in het beklimmen van de daken, ligt een ongeluk altijd op de loer. Zeker bij barre weersomstandigheden kan er gemakkelijk een valpartij optreden. Stel dat Piet of Sint daarbij letselschade oploopt, wie is daarvoor dan aansprakelijk?

Door Leidse Letselschade Advocaten

Er is sprake van eigen schuld
Van letselschade is sprake als het letsel is ontstaan bij een gebeurtenis die aan iemand anders is toe te rekenen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een onrechtmatige daad (6:102 BW) of een wanprestatie (6:74 BW). Deze normschendingen vormen de juridische basis voor de schadeclaim, die kan leiden tot de aanspraak op een schadevergoeding.

Maar als volwassen mannen en vrouwen willens en wetens de daken beklimmen, kunnen we dat dan wel aan iemand anders toerekenen? Je zou gemakkelijk tot de conclusie kunnen komen dat er sprake is van eigen schuld. Sint en zijn pieten nemen immers zelf het risico op een ongeval en daarom blijven ook de gevolgen daarvan voor eigen rekening.

Of zijn er toch normschendingen te bedenken die een succesvolle schadeclaim mogelijk maken?

De Sint is als werkgever aansprakelijk
Sinterklaas heeft als werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van zijn pieten. Als hij daarin tekortschiet, dan is hij voor de gevolgen daarvan aansprakelijk op basis van 7:658 BW. Ook als er sprake is van vrijwilligerswerk of inhuur op uitzendbasis, kan de werkgeversaansprakelijkheid van kracht zijn.

Omdat algemeen bekend is dat de Sint zijn pieten zonder al teveel veiligheidsmaatregelen de daken op stuurt, is een schadeclaim van een Piet die tijdens z’n werk letselschade oploopt zelfs zeer kansrijk. Of Sinterklaas een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, of bijvoorbeeld een ongevallenverzekering voor zijn pieten, is ons niet bekend. Maar dat maakt voor de aansprakelijkheidsvraag niet uit. Desnoods zal de Sint zelf voor de schadevergoeding moeten opdraaien.

De eigenaar van de woning is aansprakelijk
Daarnaast kunnen we beoordelen of de woningeigenaar aansprakelijk is, als Piet of Sint van zijn of haar dak is getuimeld. Wellicht was het dak in een slechte staat, waardoor de valpartij is ontstaan. Artikel 6:174 BW bepaalt dat de bezitter van de woning aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade veroorzaakt door een gebrek aan de woning, zelfs als hem of haar geen verwijt kan worden gemaakt.

De woningeigenaar zal betogen dat hij of zij totaal niet hoeft te verwachten dat mensen op het dak klimmen, en dat er daarom sprake is van overmacht. Of dat een kansrijk verweer is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Zeker als het gaat om een gezin met kinderen, valt rond deze tijd van het jaar te verwachten dat Sinterklaas en zijn pieten het dak op zullen komen. Dan blijft er van het overmachtsverweer dus weinig over.

Hoe zal de rechter oordelen?
Er is ons geen jurisprudentie bekend over valpartijen van Sint en zijn pieten van daken. Dat geeft wel aan hoe bedreven ze zijn in hun jaarlijkse taak! Maar aangezien de Sint steeds een jaartje ouder wordt en de verlanglijstjes van de kinderen eerder langer dan korter worden, neemt het risico op ongevallen wel jaarlijks ietsje toe.

Heel veel succes gewenst, en alvast een fijne Pakjesavond!

(Bron: Leidse Letselschade Advocaten)