Morgen komt de Commissie Donner met een nieuw rapport over de toeslagenaffaire. Veel slachtoffers vinden het voorstel voor compensatie dat er nu ligt volstrekt onder de maat. “Dit doet geen recht aan de werkelijke schade en leed.”

Het kabinet bood er excuses voor aan en het is zonder twijfel één van de dieptepunten van het kabinet Rutte III, maar het einde van de toeslagenaffaire lijkt voorlopig nog niet in zicht. Er ligt inmiddels een standaard compensatieregeling voor gedupeerden, alleen is die voor veel slachtoffers niet genoeg.

Financieel aan de grond
Morgen komt de commissie Donner met een nieuw rapport over het onderzoek naar de toeslagenaffaire. Slachtoffers -die vaak jarenlang in de ellende hebben gezeten- hopen dat de overheid met extra geld over de brug komt. Zo ook Dulce Goncalves. “Ze zullen nooit voelen wat wij hebben gevoeld. Ze hebben gezegd dat ze een fout hebben gemaakt, dan moeten ze het ook goed compenseren.”

Jarenlang werd Goncalvez ten onrechte als een fraudeer bestempeld door de belastingdienst. Ze heeft 100.000 euro moeten terugbetalen aan toeslagen en raakte daardoor financieel totaal aan de grond. “Ik heb 10 jaar lang van vrijwel niets moeten leven. Er werd ook beslag gelegd op mijn loon. Vrienden hebben me uiteindelijk geholpen.”

Compensatievoorstel onvoldoende
Na enig aandringen geeft ze aan dat er maanden waren dat ze van maar 50 euro per maand moest rondkomen. “Het was echt weinig, heel weinig. Terwijl ik een goede baan had.” Vooral voor haar drie kinderen vond ze het heel pijnlijk. “Als je kinderen je wat vragen, dan zie je letterlijk op je bankrekening 0 euro staan. Terwijl ik een goede baan had.”

Advocaat Remko Wijling vindt daarom dat de overheid veel royaler in de buidel moet tasten. Hij staat een aantal gedupeerden bij. “Het compensatievoorstel is onvoldoende. Dit doet geen recht aan de werkelijke schade en het leed dat door de ouders is geleden. Het is één grote ellende waarin deze mensen hebben geleefd.”

Waaruit bestaat de compensatieregeling?

  • Terugbetalen onterecht teruggevorderde toeslagen
  • 25 procent daar bovenop voor materiële schadevergoeding
  • 500 euro per half jaar dat slachtoffers in financiële ellende hebben gezeten

CDA en SP: ‘Commissie voor slachtoffers met gevolgschade’
CDA en SP vinden ook dat er meer moet gebeuren voor de slachtoffers die zogenaamde gevolgschade hebben geleden. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt: “Er is een groep die extra schade heeft geleden. Mensen die bijvoorbeeld hun huis hebben moeten verkopen of door de stress hun baan zijn kwijtgeraakt. Hiervoor voldoet de standaard compensatieregeling niet.”

Omtzigt wil dat er voor deze gedupeerden een aparte commissie komt. “Ik heb voorgesteld dat er een Commissie van Wijzen komt die exact in kaart brengt wat voor schade deze groep precies geleden heeft. Daar moet echt goed naar gekeken worden.”

(Bron: EenVandaag)