Specialisten ouderengeneeskunde vinden het nog te vroeg om weer bezoek aan verpleeghuizen toe te staan. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei maandag in een interview dat hij vanaf 11 mei bij wijze van proef weer bezoekers wil toelaten in een klein aantal verpleeghuizen. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso ziet dit nog niet zitten. Eerst moeten het aantal sterfgevallen dalen en meer testmateriaal en beschermingsmiddelen beschikbaar zijn.

Verenso stelt ‘verrast’ te zijn dat De Jonge een specifieke datum noemde. De vereniging signaleert dat het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in verpleeghuizen nog steeds toeneemt.

Ruim 1400 sterfgevallen
Tot nog toe zijn volgens cijfers uit patiëntenregistraties die Verenso verzamelt inmiddels 1403 verpleeghuispatiënten overleden die aan de ziekte Covid-19 leden, of van wie de behandelend arts dat vermoedde. Het aantal sterfgevallen is sinds afgelopen vrijdag met 218 toegenomen.

Verenso ziet wel een lichtpuntje in het aantal nieuwe besmettingen: “Dat lijkt minder snel te stijgen dan in april”. Voordat het bezoekregime kan worden versoepeld, moet echt sprake zijn van afvlakking, vindt Verenso.

‘Eerst testen en bescherming’
“Natuurlijk zouden ook wij graag willen dat het weer mogelijk is om op een veilige manier gedoseerd bezoekers toe te laten tot het verpleeghuis”, zegt voorzitter Nienke Nieuwenhuizen. “Ik denk dat iedereen dat graag wil. Om dit op een goede manier te doen, hebben we een concreet, goed doordacht en gedragen plan nodig.” Bovendien moet aan diverse randvoorwaarden worden voldaan. Zo moeten voldoende coronatesten en beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en schorten beschikbaar zijn voor het personeel. Dat is nu nog niet het geval, hoewel het met de verdeling van beschermingsmiddelen nu beter gaat dan aan het begin van de uitbraak.

Belangrijke vragen zijn bovendien nog onbeantwoord, zeggen de verpleeghuisartsen. “Is het nodig dat we bezoekers gaan testen en onder welke voorwaarden? En wie gaat die testen afnemen? Krijgen bezoekers ook persoonlijke beschermingsmiddelen en zijn die dan voldoende beschikbaar? Alle berichten vragen die nog beantwoord moeten worden.”

(Bron: Skipr)