Stichting Beer impuls bestaat vijf jaar. De landelijke scriptieprijs op het gebied van personenschade en aansprakelijkheidsrecht is inmiddels niet meer weg te denken. De vakgroepen leveren samen met de auteurs een belangrijke bijdrage aan ontwikkeling op het gebied van personenschade.

De stichting wil, samen met de vakgroepen en de auteurs, deze missie blijven voortzetten. In 2019 schrijft Stichting Beer impuls dan ook opnieuw een landelijke scriptieprijs uit. De Beer impuls-scriptieprijs zal in 2020 worden uitgereikt aan de auteur van de beste (in 2019 geschreven) masterscriptie op het gebied van personenschade en aansprakelijkheidsrecht, en aan diens vakgroep.

Bij de beoordeling van de inzendingen zal worden gelet op:

• relevantie voor de personenschadepraktijk;
• taalvaardigheid;
• originaliteit;
• creativiteit;
• de vernieuwende inzichten die uit de scriptie blijken.

Per aangeschreven vakgroep kan één scriptie aan het bestuur worden voorgelegd. Scripties kunnen door de vakgroepen uiterlijk op 31 december 2019 aan het bestuur worden voorgelegd. Het bestuur van de stichting maakt een selectie van de drie beste scripties. Deze drie scripties zullen vervolgens – geanonimiseerd – worden beoordeeld door een jury waarvan prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer deel uitmaken.

(Bron: Stichting Beer impuls)