Het belooft een druk jaar te worden op het gebied van bouwregels. Minister Knops (Binnenlandse Zaken) heeft een reeks nieuwe verplichtingen in voorbereiding. Per 1 januari 2021 worden de nieuwbouwregels flink aangescherpt met het oog op de veiligheid. Verplichte veiligheidscoördinatoren bij bouwprojecten, hogere hekken langs bruggen en strengere regels voor liften in appartementencomplexen moeten bijdragen aan een hogere veiligheid en minder ongevallen.

Daarnaast bestaat het voornemen om per 1 juli 2022 rookmelders verplicht te stellen voor bestaande woningen. Voor nieuwbouw bestaat er al een verplichting tot het aanbrengen van rookmelders.

Omgevingscoördinator veiligheid op de bouwplaats
Er komt een bij wet verplichte coördinator die naast de veiligheid op de bouwplaats ook de veiligheid van omwonenden in de gaten moet houden. Die maatregel komt er naar aanleiding van een dodelijk ongeval in Den Haag. Tijdens de renovatie van het oude VROM-ministeriegebouw kwam een voorbijganger om het leven toen ze geraakt werd door steigerdelen.

Brandveiligheid liften
Om ernstig letsel door brand tegen te gaan, kondigt de minister ook strengere regels aan voor nieuwe woongebouwen met meer dan vier verdiepingen. Daar moeten liften in komen die minimaal zestig minuten bestand zijn tegen brand. De maatregelen moeten de zelfredzaamheid van bewoners verhogen.

Hogere hekken op bruggen voor fietsers
Fietsers moeten vanaf volgend jaar beter worden beschermd tegen valgevaar op bruggen. De nu geldende minimale hoogte voor afscheidingen gaat daarom omhoog naar 130 centimeter. Nu is dat vaak 100 0f 120 centimeter.

Verplichte rookmelders voor bestaande bouw
Om zoveel mogelijk levens te redden bij brand, wordt het voor alle huizen verplicht om rookmelders op iedere verdieping te plaatsen. Voor nieuwbouw geldt dit al en minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen.

Minister Knops: “De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden dus mensenlevens. Uit TNO-onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat rookmelders in alle woningen het risico op dodelijke slachtoffers vermindert. Daarom wil ik het Bouwbesluit op dit punt aanpassen en rookmelders niet alleen verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.”

Om gebouweigenaren voldoende tijd te geven deze maatregelen in alle bestaande woningen door te voeren, zal deze verplichting pas per 1 juli 2022 ingaan.