Medewerkers die huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgen bij mensen thuis, komen voortaan in bepaalde gevallen in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat heeft minister Martin van Rijn (Medische Zorg) besloten. Vakbond CNV Zorg & Welzijn is blij met het besluit de medewerkers in de thuiszorg voortaan zelf over het aanvullend gebruik van mondkapjes en schorten te laten beslissen.

Als iemand met COVID-19 of een verdenking daarop direct dergelijke zorg nodig heeft en deze zorg dus niet kan worden uitgesteld, komt de zorgmedewerker in aanmerking voor mondmaskers, isolatiejassen/schorten, oogbescherming/brillen en handschoenen.

Wet maatschappelijke ondersteuning
Voor ondersteuning thuis die verleend wordt volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en maaltijdondersteuning, lukt het volgens de minister veelal wel op anderhalve meter afstand te blijven. Dan zijn dus geen beschermingsmiddelen nodig, aldus de minister.

Reservepakket voor noodzakelijke ondersteuning
Ook mag alleen worden gewerkt als de medewerker klachtenvrij is en er zeker van is dat de gezondheid van de patiënt of cliënt het toelaat om zorg te verlenen. Als COVID-19 bij een cliënt is vastgesteld, dan wordt ondersteuning uitgesteld. Soms gaat het echter om zorg die niet kan worden uitgesteld, of heeft een medewerker gerede twijfel of de situatie veilig is. In die gevallen kan de medewerker voortaan beschikken over een ‘reservepakket’ aan persoonlijke beschermingsmiddelen, heeft Van Rijn besloten.

Enorme behoefte aan beschermingsmiddelen
‘Alle mensen die werken in de zorg – binnen en buiten het ziekenhuis – moeten erop kunnen rekenen dat zij hun werk veilig kunnen doen met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Natuurlijk alleen als dat echt nodig is, want er is nog steeds een enorme behoefte aan beschermingsmiddelen in de zorg’, aldus de minister.

Voorraad is cruciaal
CNV Zorg & Welzijn zegt in een reactie al sinds het begin van de coronacrisis te pleiten voor meer zeggenschap voor zorgprofessionals over het gebruik van beschermende materialen. ‘Medewerkers in de thuiszorg kunnen nu, als zij een ‘niet-pluisgevoel’ hebben, zelf beslissen beschermende middelen te gebruiken. Voorwaarde is dan wel dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voorradig zijn. Nu de maatregelen worden versoepeld en andere, minder cruciale contactberoepen ook beschermingsmateriaal nodig hebben, is het een absolute noodzaak om de thuiszorg bij de distributie voorrang te geven’, zegt voorzitter Anneke Westerlaken van CNV Zorg & Welzijn.

Preventief gebruik
NU’91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, vindt dat de regel dat beschermende middelen niet preventief nodig zijn als je anderhalve meter afstand houdt, moet verdwijnen voor zorgprofessionals. ‘Met name in de thuiszorg voelt men zich onveilig omdat daar de beschermende middelen niet preventief mogen worden ingezet, terwijl daar wel behoefte aan is. Zeker vanwege het feit dat zij op een dag in contact komen met de vele patiënten en hun naasten.’

(Bron: Radar)