Nederland heeft in 2023 tientallen extra ambulances nodig om goed aan de vraag naar ambulancezorg te kunnen voldoen. Het RIVM berekende dat in totaal 692 ambulances nodig zijn voor werkdagen overdag. Dat zijn er 40 meer dan in 2022. Ook op zaterdagen (+40) en zondagen (+35) gaat het om een flinke stijging.

Het RIVM berekende ook hoeveel ambulancediensten van 8 uur er in 2023 nodig zijn. Over een hele week gerekend gaat het voor heel Nederland om 10.104 diensten. Dat zijn er 666 meer dan voor 2022.

Minder snel kunnen rijden
Een verklaring van de stijging is volgens de onderzoekers dat ambulances er langer over doen om hun bestemming te bereiken. Dit komt doordat ze op veel wegen minder snel kunnen rijden. Verder vragen mensen de laatste jaren steeds vaker om een ambulance. 

Ook meer standplaatsen nodig 
Doordat ambulances minder snel kunnen rijden, zijn er volgens de berekeningen ook 20 extra standplaatsen nodig in 2023. Een kanttekening is daarbij wel dat deze standplaatsen deels moeten komen in relatief dunbevolkte gebieden, waar relatief minder vraag is naar ambulancezorg. Dit heeft er onder meer mee te maken dat deze locaties gelijk over het land verdeeld moeten zijn. Het is de vraag of deze extra standplaatsen, met het oog op budget en personeelstekort, wel haalbaar zijn.

Over het onderzoek 
Het RIVM berekent het aantal ambulances in Nederland met het ‘Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg’. Dit model is gebaseerd op een aantal uitgangspunten voor de Nederlandse ambulancezorg. Een voorbeeld is de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn. Het model schat het benodigde aantal ambulances in op basis van het aantal ambulanceritten en de duur daarvan in het jaar ervoor.