De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn zeer verheugd dat per 1 januari 2019 Vincent Moolenaar en Ard van der Steur benoemd zijn tot lid van de Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling.

Vincent Moolenaar
Vincent Moolenaar heeft in zijn carrière veel ervaring opgedaan in complexe nationale en internationale organisaties zoals Ahold en de Nederlandse Zorgautoriteit. Binnen de Raad van Toezicht zal hij voorzitter worden van de Audit Commissie. Zijn aandachtsgebied binnen de Raad van Toezicht sluit aan bij zijn ervaring in eindverantwoordelijke functies waaronder hoofd internal audit en diverse functies met financiële eindverantwoordelijkheid. Vincent Moolenaar is onder andere verantwoordelijk geweest voor het fusietraject van Delhaize en Ahold. Hij heeft toezichthoudende functies als commissaris bij Deloitte Nederland en als voorzitter van de Programma Board van de Mastersopleiding voor internal auditing aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van het European Leadership Platform dat zich, onder meer, via dialoogsessies richt op verbetering van leiderschap.

Ard van der Steur
Ard van der Steur is momenteel directeur van het advocatenkantoor Legaltree, adviseur en mediator. Hij was minister van Justitie en Veiligheid van 2015 tot 2017. Daarvoor was hij vijf jaar lang lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ard van der Steur heeft vanuit een breed perspectief de afgelopen jaren bijzondere aandacht gehad voor de positie van slachtoffers. Door middel van amendementen, voorstellen (vrij spreekrecht), beleidsnota’s en in de praktische uitvoering heeft hij zowel nationaal als internationaal geprobeerd de positie van slachtoffers en hun nabestaanden te verbeteren. Zijn nauwe betrokkenheid bij organisaties, zoals rond het seksueel misbruik in de katholieke kerk en de nabestaanden van de ramp met de MH17, heeft hem steeds doordrongen van het belang van aandacht, steun en betrokkenheid.

(Bron: Slachtofferhulp Nederland)