Uitvaartorganisatie DELA is onlangs gestopt met het balsemen van overledenen. Ook Yarden en Monuta zijn daar tijdelijk mee gestopt. Bij het voorbereiden van de balseming komen mogelijk te veel kankerverwekkende stoffen vrij, waardoor medewerkers risico’s kunnen lopen.

Kort geleden heeft DELA onderzoek laten doen naar de vraag of de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers in het geding is bij lichte balseming. DELA biedt lichte balseming inmiddels ruim tien jaar aan en zegt altijd veel te hebben gedaan om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te waarborgen. Denk daarbij aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gelaatsmaskers en extra ventilatie.

Uit het recente onderzoek bleek dat die maatregelen wellicht onvoldoende zijn. Om het zekere voor het onzekere te nemen stopt DELA tijdelijk met deze vorm van opbaring en is er een nieuw onderzoek gestart. DELA gaat metingen doen tijdens verschillende scenario’s van een thanatopraxiebehandeling zoals bijvoorbeeld een simulatie. 

Wanneer het nieuwe onderzoek is afgerond is nog niet bekend. Er wordt zo snel als mogelijk een start mee gemaakt.

(Bron: DELA)