Wie een letselschadezaak heeft lopen, moet soms jarenlang wachten op uitbetaling. Dat meldt televisieprogramma Radar (AVRO-TROS). Radar ondervroeg meer dan 3000 letselschadeslachtoffers. De meerderheid hiervan is ontevreden over de afhandeling van de zaak, volgens twee derde wordt deze onnodig vertraagd. Vaak worden medische bewijzen in twijfel getrokken, aldus Radar.

In de uitzending van vanavond gaat Radar nader in op de uitslagen van het onderzoek. Zie hier een artikel over de onderzoeksresultaten.

Radar schrijft op de website: ‘De handelswijze van de tegenpartij blijft niet zonder gevolgen: 43 procent kampt door het verloop van de zaak met psychisch leed, 59 procent ondervindt financiële nadelen. De helft van de ondervraagden zegt totaal geen grip te hebben op de afhandeling van hun zaak. Meer dan de helft voelt zich soms meer verdachte dan slachtoffer.’

Onderzoek in samenwerking met SSOL
Het onderzoek naar letselschade is een samenwerking tussen Radar en de Samenwerkende Slachtoffer Organisaties Letselschade (SSOL), een partij ‘die zich inzet voor een betere rechtspositie voor letselschadeslachtoffers’. 3085 mensen deelden tussen hun ervaring rondom letselschade, tussen 10 februari en 9 maart 2020. In de meeste gevallen vulden zij de vragenlijst in over hun eigen situatie (ruim 2500 mensen), ruim 500 mensen deden dit voor een (zeer) naaste persoon. De meerderheid van de respondenten is lid van het panel van Radar, een groep van ruim 70.000 consumenten verspreid over het land.

Conclusies van Radar
Letselschadeslachtoffers moeten soms lange tijd wachten op uitbetaling van geleden schade, blijkt uit onderzoek van Radar. Twee derde van ruim 3000 ondervraagde ervaringsdeskundigen hebben het gevoel dat de afwikkeling van de zaak onnodig wordt vertraagd. En dat kan heftige gevolgen hebben voor de slachtoffers.

Twijfels aan medische bewijslast
Naarmate het geclaimde schadebedrag oploopt, wordt deze medische bewijslast steeds vaker in twijfel getrokken. Van de zaken waar het bedrag boven de 50.000 euro uitkomt, wordt in 80 procent getwijfeld aan het medisch bewijs. Veel slachtoffers hebben dan ook al meerdere, soms zelfs vele, verschillende medische adviezen op tafel gelegd.

Onnodige vertraging letselschadezaken
56 procent van alle respondenten is niet tevreden over de tijd die de schade-afhandeling in beslag neemt; een meerderheid heeft het gevoel dat de zaak onnodig vertraagd wordt. Bovendien voelt 55 procent zich door de bejegening van de tegenpartij eerder verdachte dan slachtoffer.

Extra leed door manier van afhandelen
Dit blijft niet zonder gevolgen: veel mensen geven aan dat zij (bovenop het letsel van het ongeluk) psychisch of financieel nadeel oplopen door de manier waarop de zaak wordt afgehandeld. Een overgrote meerderheid zegt slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal geen grip op de zaak te voelen.