Geen van beide mannen die betrokken waren bij de ongekend zware vuurwerk-explosies tijdens nieuwjaarsnacht 2018 in Etten-Leur is schuldig aan het veroorzaken van de ontploffingen. Wel krijgen ze taakstraffen van 180 en 40 uur voor het in bezit hebben van illegaal vuurwerk.

Drie buurtbewoners liepen die nacht letsel op. De straat Vinkenbroek veranderde in een ravage. De totale schade beloopt waarschijnlijk dik meer dan een ton. De rechtbank in Breda deed gisteren opmerkelijke uitspraken in deze zaak en ging uitgebreid in op de schuldvraag. “Wat een gezellig feest had moeten zijn, veranderde in een vreselijke gebeurtenis”, staat in het vonnis.

De beide mannen, uit Etten-Leur (32) en Zevenbergen (30), hebben volgens de rechtbank bewust noch onbewust schuld aan het feit waardoor de schade ontstond: vuurwerk(-verpakkingen) in een vuurton. Daardoor blijven enkele buurtbewoners zitten met hun schadeclaims. Uiteraard kunnen ze naar de civiele rechter, maar dat wordt toch een lastig verhaal na deze strafrechtelijke uitspraak. De meeste omwonenden hebben hun schade ingediend bij verzekeraars. De kans lijkt niet groot dat die nu alsnog gaan procederen tegen de verdachten.

De man uit Etten-Leur kocht voor een slordige tweeduizend euro aan illegaal, buitenlands vuurwerk. In totaal 216 zware mortierbommen, zogeheten ‘shells’. Hij bracht die tot ontploffing op een zelfgemaakte afvuur- inrichting. Dat deed hij aan het einde van de Vinkenbroek. Daar woont hij zelf ook met zijn vrouw en twee kinderen. Toen kort na één uur het meeste was verschoten en het begon te regenen, hield hij het voor gezien. 

Een ander bracht de restanten, vuurwerkdozen, alvast naar zijn huis met een kruiwagen. Daar was een feestje gaande met een barbecue en vuurtonnen. Ook een goede kennis was van de partij, de 30-jarige Zevenbergenaar met zijn vriendin. Hij pakte stukken karton uit de kruiwagen en wierp die in een vuurton. En schrok zich te pletter. Er volgden kort na elkaar vier oorverdovende klappen met drukgolven. Drie mensen moesten per ambulance naar het ziekenhuis. In de hele omgeving werden ruiten uit sponningen geblazen, raakten deuren ontzet, plafonds beschadigd en auto’s vernield.

De rechtbank wijkt op een cruciaal punt af van de visie van de aanklager. De officier van justitie vond dat de Zevenbergenaar schuld had aan de explosies. Immers, hij had zich ervan moeten vergewissen dat de dozen leeg waren. De eis luidde 180 uur taakstraf. De rechters oordelen echter dat hij ‘bewust noch onbewust’ schuld had. Er zijn geen aanwijzingen dat hij redelijkerwijs had kunnen voorzien dat er nog vuurwerk in de dozen zat.

Wel nam hij na de dramatische gebeurtenis 57 bruikbare ‘shells’ mee in zijn auto terug naar Zevenbergen. Waarschijnlijk in paniek. Want de politie was al ter plaatse. Onderweg gooide hij de zooi in een sloot. De officier vond dat hem daarmee niet het bezit van illegaal vuurwerk kon worden verweten. De rechtbank ziet dat anders. Ook al was het maar kort, hij heeft illegaal vuurwerk voorhanden gehad. Daarvoor is hem een taakstraf opgelegd van 40 uur.

De Etten-Leurenaar krijgt voor hetzelfde feit ook een werkstraf. Wel hoger, 180 uur, want hij heeft die fatale avond ook vuurwerk in handen van anderen gegeven. Voor hem bovendien nog vijf maanden voorwaardelijk. De rechtbank wil voorkomen dat hij het ooit nog in zijn hoofd haalt om aan de slag te gaan met illegaal vuurwerk. Ook hij is niet schuldig aan het veroorzaken van de explosies. Het is namelijk niet onomstotelijk vast komen te staan dat het zijn vuurwerk was dat tot ontploffing kwam en de schade veroorzaakte. Dat lijkt aannemelijk,maar er is geen (technisch) bewijs. 

Beide mannen hebben enorme spijt en ook zelf veel ellende ondervonden van de gebeurtenis. Daar hield de rechtbank terdege rekening mee.

(Bron: BN De Stem)