Voor de gebruikers van Android telefoons heeft Vinplan.Apps een nieuwe app Letselschade Berekenen gelanceerd.

Met deze app is men in staat om in 4 eenvoudige stappen de hoogte van een personenschade vast te stellen. De app beschikt over alle gangbare instellingen die maatschappelijk geaccepteerd zijn en die worden toegepast door rechters, verzekeraars en belangenbehartigers bij het vaststellen van een letselschade. Zo kan men o.a. een Rendementspercentage, Inflatiepercentage en Sterftetafel invoeren. Ook kan men kiezen voor een berekening inclusief of exclusief een Fiscale Component.

De Android-app is hier te vinden.

Als alternatief is er voor iPhone/iPad gebruikers tevens een internet-versie van de app beschikbaar. Op deze manier is de functionaliteit van de app tevens voor hen toegankelijk via de webbrowser van de iPhone/iPad.

(Bron: Risk & Business)