Het is ‘merkwaardig en onverstandig’ dat de grootste slachterij van Nederland, die van Vion in Boxtel, openblijft. Dat zeggen deskundigen tegen het AD. Bij het slachthuis bleek bij een eerste steekproef 1 op de 6 medewerkers besmet met corona. Mogelijk hebben enkele honderden werknemers het virus onder de leden.

Na intensief overleg met Vion, en afspraken over nieuwe maatregelen, besloot de veiligheidsregio Brabant-Noord dinsdag de slachterij open te houden. Volgens de deskundigen ontstaat daarmee het risico dat besmette medewerkers niet alleen elkaar maar ook hun omgeving (blijven) besmetten.

Ze wijzen erop dat het nog altijd gissen is naar de oorzaak van het hoge aantal besmettingen onder slachterijpersoneel. Daardoor is niet duidelijk welke maatregelen de juiste zijn. ,,Dat betekent dat het bedrijf dicht moet, sowieso tot iedereen getest is”, vindt professor immunologie Ger Rijkers. ,,Het besluit om open te blijven heeft niets met volksgezondheid te maken”.

Steekproef
Iedere dag worden in Boxtel 20.000 varkens geslacht. Bij een eerste steekproef onder het personeel bleken 18 van de 105 geteste medewerkers besmet te zijn met corona. Op de productielocatie werken 1900 mensen. Als de uitkomst van de steekproef representatief is, betekent dat dat in de fabriek enkele honderden mensen het virus onder de leden hebben.

In binnen- en buitenland zijn slachthuizen met veel besmet personeel al (tijdelijk) gesloten. In Amerika gaat het om tientallen fabrieken. Dichtbij huis moesten slachterijen in Helmond en Groenlo op slot, toen daar een vergelijkbaar aandeel medewerkers besmet bleek.

Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft echter vertrouwen in de maatregelen die Vion zelf neemt. Zo moet personeel op formuliertjes bij binnenkomst aangeven of het gezondheidsklachten heeft. Zo ja, dan wordt er bij de GGD getest. Alleen gisteren al werden op die manier ‘tientallen’ medewerkers naar de GGD verwezen, stelt Vion. Ook vindt er extra schoonmaak plaats en worden huisvesting en vervoer van arbeidsmigranten onder de loep genomen.

Allesbehalve waterdicht
De experts die deze krant sprak, betwijfelen sterk of dat voldoende is. Peter Rottier, emeritus hoogleraar virologie en virusziekten, spreekt van een merkwaardig en onverstandig besluit. Hij wijst erop dat de methode om mensen met klachten naar de GGD te sturen allesbehalve waterdicht is. Medewerkers die graag doorwerken houden hun klachten wellicht geheim. Ook heeft lang niet iedere coronapatiënt meteen duidelijke symptomen. Integendeel: Vion zelf meldde al dat de medewerkers die tijdens de steekproef besmet bleken, vaak slechts ‘lichte tot matige klachten’ hadden.

Personeel begeeft zich bovendien in de hele regio, zegt Rottier, bijvoorbeeld in supermarkten. Daardoor kunnen ook mensen buiten het bedrijf besmet raken. Rottier: ,,Wil je het netjes doen dan moet je het personeel nu eigenlijk twee weken isoleren en daarna weer met een schone lei beginnen.”

Stilleggen
,,Epimediologisch gezien moet je eerst uitzoeken wat er aan de hand is en tot die tijd de boel even stilleggen”, zegt ook Hans Heesterbeek, hoogleraar theoretische epidemiologie van de Universiteit Utrecht. Door het bedrijf open te houden wordt volgens hem bovendien de bestrijding van het virus in de regio bemoeilijkt. Het beleid is er inmiddels immers op gericht mensen te testen en contactonderzoek te doen. ,,Als je bij dit bedrijf eerst iedereen zou testen, weet je tenminste wie het heeft.”

Vakbond FNV heeft een dubbel gevoel bij het besluit. ,,Voor de werkgelegenheid ben ik blij dat de slachterij doordraait, maar het is natuurlijk niet uit te leggen. Waarom gaat Van Rooi Meat wel dicht, en Vion niet? Het is gissen, hoe zo’n besluit genomen wordt”, aldus bestuurder John Klijn.

Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, meent dat minister De Jonge moet optreden. ,,Deze kwetsbare mensen moeten doorwerken onder risicovolle omstandigheden. Daarmee houd je ook het risico op een nieuwe besmettingshaard.”

Ouwehand wil de fabriek in Boxtel alsnog stilleggen. ,,Ik begrijp niet dat het kabinet zo stil blijft. Bij de demonstratie op de Dam hebben ze zich wel stevig geuit, en die kritiek is terecht, de demonstratie had beëindigd moeten worden. Maar over de slachthuizen hoor je niemand.”

Wobine Buijs, de burgemeester van Oss die namens de Veiligheidsregio Brabant Noord het besluit over Vion nam, meent nog steeds dat het verantwoord is het bedrijf open te houden. Experts van de GGD hebben haar dat verzekerd en daarnaast vindt Buijs dat maatregelen ‘proportioneel’ moeten zijn. Daarmee bedoelt ze dat volksgezondheid weliswaar voorop staat, maar dat ook de economische belangen moeten meewegen.

(Bron: AD)