De eerste vuurwerkvrije gemeente van Nederland bij de volgende jaarwisseling zou Apeldoorn zijn, althans als het aan een meerderheid in de gemeenteraad ligt die het voornemen eerder deze maand in een motie heeft vastgelegd. Een gevoelig besluit, waar VVD en SP nu tegen in het geweer komen.

Motie
‘Je leven een vuurwerk … of niet’, dichtte Simon Vinkenoog eens. In Apeldoorn zijn ze bezig met een variant erop: Een vuurwerkverbod … of niet. Een raadsmeerderheid onder aanvoering van het CDA droeg het college per motie op voorbereidingen te treffen voor een te nemen raadsbesluit waarmee vanaf de jaarwisseling 2020-2021 een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk van kracht wordt. De motie werd mede ingediend door D66, PvdD, SGP, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie en VSP en werd aangenomen met 22 stemmen voor en 15 stemmen tegen.

Gevaarlijkste nacht van het jaar
Op zijn website voert het CDA een aantal redenen aan om te stoppen met vuurwerk: er is een groot risico op letselschade, mensen en dieren ondervinden dagenlang ernstige overlast, gebouwen raken beschadigd en politie en hulpverleners zijn in gevaar. ‘Alle nadelen van particulier vuurwerk hebben de feestnacht tot de gevaarlijkste nacht van het jaar gemaakt’, schrijft raadslid Hessel Dooper. Ook wijst hij erop dat minister Grapperhaus naar verwachting in november het Vuurwerkbesluit wijzigt, waarmee gemeenten de ruimte krijgen om een algeheel vuurwerkverbod in te stellen.

Onbeheersbare situaties
In de motie werd ook het feit dat de luchtkwaliteit urenlang slecht is als reden opgevoerd. Verder wordt in de overwegingen meegenomen dat de jaarwisseling vooral feestelijk moeten zijn en dat politie en hulpverleners negatief adviseren over het huidige vrije afsteken van vuurwerk. De combinatie alcohol-drugs-vuurwerk zou tot onbeheersbare situaties en geweld leiden en er zou in de samenleving een meerderheid zijn voor een afsteekverbod. Wel zou er dan in wijken en dorpen ruimte moeten worden gevonden om professioneel vuurwerk centraal en veilig af te steken.

Recept voor ellende
‘Een recept voor ellende’, noemde Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, het voornemen van de raad in De Stentor. Volgens hem zet Apeldoorn een te grote stap ineens. ‘Omdat de samenleving dit niet begrijpt. Het gebruik van vuurwerkvrije zones blijkt niet zo’n probleem. Want je kan uitleggen: ‘Dit is de omgeving van een verpleeghuis of dierenasiel, hier hebben anderen er last van’. De meeste mensen begrijpen dat en dan is het een kleine moeite om een paar blokken verder te gaan afsteken. Maar een volledig verbod is iets heel anders.’

Waardevol
Volgens hem vindt een flink deel van de bevolking het afsteken van vuurwerk ‘waardevol’. Als je dan een totaalverbod afkondigt dan zul je als overheid moeten handhaven: controleren en beboeten. ‘En dat is erg lastig met een overtreding die in een seconde is gepleegd.’ Hij zou het dan ook niet bepaald aanbevelen, maar noemt het een interessant experiment, waar Crisislab (het kennis en adviesbureau waar Helsloot aan verbonden is, WB) zouden zeggen dat dit wel een recept voor ellende is. Omdat de samenleving er niet achter staat.’

Grote financiële zorgen
Uit een poll op de website van De Stentor blijkt dat 77 procent van de bijna 5000 deelnemers zich niet aan het afsteekverbod zou houden. Dit alles is weer reden voor VVD-raadslid Tim Kamphuis om zijn kont tegen de krib te gooien en te gaan pogen het algeheel verbod van tafel te krijgen zodra het college een plan heeft voorgesteld. ‘Mijn gevoel is dat dit er is doorgedrukt en we hier nog wat tegen moeten doen’, zegt hij tegen De Stentor. Hij zet in dit verband ook de grote financiële zorgen van de gemeente tegenover het geld dat voor handhaving van het afsteekverbod zal moeten worden vrijgemaakt. Naast collegepartij VVD heeft ook oppositiepartij SP deze zorgen. Kamphuis wil dan ook samen met de SP optrekken tegen het aangekondigde Apeldoornse algehele afsteekverbod.

(Bron: Binnenlands Bestuur)