Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert de ministeries om knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk te gaan verbieden. Daarmee sluit de koepelorganisatie van de 355 gemeenten aan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Nationale Politie.

Grensgebieden
Het verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk is volgens de VNG in de praktijk handhaafbaar voor de politie. In de uitvoering van het verbod vraagt de vereniging wel aandacht voor handhavingscapaciteit in relatie tot vuurwerktoerisme dat verder zal toenemen in de grensgebieden.

Het bestuur van de gemeentekoepel besprak gisteren op verzoek van het rijk welke landelijke vuurwerkverboden nodig zijn voor gemeenten. De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid had het bestuur daarin geadviseerd.

Meer incidenten
De afgelopen jaarwisseling gaf een toename in letsel en incidenten te zien, met veel vuurwerkslachtoffers en weer geweld tegen hulpverleners. Maatregelen om dit te stoppen en te komen tot een veilige en gezellige jaarwisseling werken nog onvoldoende, zo is het breed gedragen beeld.

(Bron: Binnenlands Bestuur)