Een ‘goed gesprek’. Zo omschrijft een woordvoerder van de Stichting Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers (COVVS) het gesprek met de Nederlandse Spoorwegen. De partijen spraken elkaar naar aanleiding van de financiële tegemoetkoming voor overlevenden van concentratiekampen en directe nabestaanden van Holocaustslachtoffers die tijdens de oorlog met Nederlandse treinen zijn vervoerd.

De nakomelingen van verzetsmensen krijgen volgens die regeling geen geld. De schadevergoeding is bestemd voor mensen die “op transport zijn gezet met als oogmerk volkerenmoord”: Joden, Sinti en Roma die tijdens de oorlog zijn vervoerd naar de landsgrenzen en doorgangskampen. De COVVS wil graag “gelijke monniken, gelijke kappen”. “Het gaat ons om de uitsluiting van alle anderen”, aldus Dik de Boef namens de verzetsstrijders.

Het gesprek heeft niet geleid tot een aanpassing van de oorspronkelijke opzet. Wel zeggen beide partijen dat er gesproken is over een mogelijk andere manier van erkenning. “Met die erkenning nemen we verantwoordelijkheid voor leed van mensen in de Tweede Wereldoorlog en de rol van NS daarin. We hopen dat we daarover in gesprek kunnen blijven”, aldus een NS-woordvoerder.

De Boef gaat met de uitkomst van dit gesprek terug naar zijn achterban. Mogelijk volgt een nieuw gesprek tussen de partijen.

(Bron: Welingelichte Kringen)