Bij de komende jaarwisseling is het voor het eerst in een aantal gemeenten voor burgers verboden om vuurwerk af te steken. Zoals het er nu voorstaat geldt in Rotterdam, Nijmegen, Heumen, Gennep, Soest en de gemeente Mook en Middelaar tijdens de jaarwisseling een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk.

Begin dit jaar leek het er nog op dat meer dan twintig gemeenten een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk wilden invoeren. Maar daar is niet veel van over, zo blijkt uit een inventarisatie van de NOS. De vuurwerkbranche probeert intussen de verboden van tafel te krijgen.

Tientallen gemeenten
Apeldoorn had in oktober 2019 de primeur door als eerste gemeente te beslissen dat er in de jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk meer door burgers mocht worden afgestoken. Na een rumoerige jaarwisseling met vuurwerkschade gaven begin dit jaar enkele tientallen gemeenten te kennen dat ze serieus overwogen het Apeldoornse voorbeeld te willen volgen.

Verschillende gemeenteraden namen moties aan om tot een algemeen vuurwerkverbod te komen. Op andere plekken kwam het initiatief van burgemeester en wethouders. Daaronder grote gemeenten als Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Nijmegen, maar ook in diverse kleinere steden gingen in de politiek stemmen op om vuurwerk totaal te verbieden.

Coronacrisis
Toen kwam het coronavirus. Apeldoorn besloot terug te komen van het eerdere besluit, omdat het door de coronacrisis niet mogelijk was goede alternatieven te bieden aan de bevolking. Amsterdam, dat in volle overtuiging had gekozen voor een vuurwerkverbod, schortte het na de zomer weer op: burgemeester Halsema van Amsterdam noemde het op korte termijn invoeren van een afsteekverbod “juridisch risicovol” en handhaving van een verbod door de coronacrisis een bijna onmogelijke opgave.

De gemeenteraad van Arnhem stemde in juli nog voor een totaalverbod, maar medio oktober besloot het college tot uitstel, vanwege vrees voor schadeclaims van de vuurwerkbranche en omdat handhaving lastig zou zijn. Een aantal andere gemeenten heeft inmiddels besloten ook meer tijd te nemen voor invoering van een vuurwerkverbod. En soms voelde de gemeenteraad wel voor een verbod, maar hielden burgemeester en wethouders het tegen.

Al met al is er een handvol gemeenten overgebleven: in Nijmegen, Rotterdam en Soest is het inmiddels geregeld in een APV (Algemene Plaatselijke Verordening). In Heumen en Gennep is de gemeenteraad al akkoord. Berg en Dal besloot gisteravond alsnog af te zien van een totaalverbod, omdat het te kort dag is om het nog goed te regelen. De gemeenteraad van Mook en Middelaar vergadert er medio november over.

(Bron: NOS, foto Bas Czerwinski)