In 2022 vonden er 21 zware ongevallen plaats op het Nederlandse spoor, waarbij vier dodelijke en vier zwaargewonde slachtoffers te betreuren waren. Dit aantal was niet eerder zo laag. Spoorbeheerder ProRail blijft stappen zetten om de veiligheid op het spoor te verbeteren, maar de beheersing van veiligheidsprocessen rondom de spoorinfrastructuur is nog steeds onvoldoende. Dat staat in het jaarverslag Spoorwegveiligheid 2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Ongevallen op overwegen
Op overwegen vonden 28 ongevallen plaats, waarvan acht ernstige ongevallen. Er zijn twee dodelijke slachtoffers te betreuren. Dit aantal was in Nederland nog nooit zo laag. Bij de overige twintig ongevallen betreft het lichte schade of lichtgewonde slachtoffers.

In 2022 zijn 45 overwegen opgeheven en 5 niet-actief beveiligde overwegen (NABO’s) omgebouwd naar een beveiligde variant met lichtsignalen en/of spoorbomen. In 2022 zijn er in totaal nog 570 onbeveiligde overwegen in Nederland, waarvan 160 onbeveiligde overwegen op het reizigersnet.

Stopseinen
Machinisten passeren in 2022 114 keer zonder toestemming een stopsein, dit is een spoorwegsein met een stopopdracht. Hierdoor wordt 29 keer het gevaarpunt bereikt. Dit is meer dan in 2021, toen er 105 stopseinpassages waren en 21 keer het gevaarpunt werd bereikt. De ILT ziet toe op het onderzoek van ProRail en de spoorwegondernemingen naar de oorzaken.

Beheersing van veiligheidsprocessen
In 2022 bleek dat ProRail onvoldoende grip had op het onderhoud en de risicobeheersing bij onder meer spoorbruggen. De inspectie constateert dat ProRail stappen maakt, maar dat de voortgang sneller moet. Daarom blijft de ILT erop toezien dat de infrabeheerder zijn procedures duidelijker en effectiever maakt, zodat de veiligheidsrisico’s beter geborgd worden.

Taken en verantwoordelijkheden ILT
De ILT houdt toezicht op het railverkeer in Nederland. Hieronder vallen het hoofdspoorwegnet, de tram en metro en overige spoorwegen (zoals op bedrijventerreinen). De ILT handhaaft regelgeving voor de veiligheid op het spoor en verleent vergunningen aan spoorwegondernemingen en personen die op het spoor werken, zoals machinisten.