TenCate Protective Fabrics erkent de aansprakelijkheid voor een besmetting met legionellabacterie van in elk geval één inwoner van Nijverdal. De besmetting is te linken aan een waterbassin van het bedrijf. 

In totaal zouden vier mensen besmet zijn geraakt en ernstig ziek zijn geworden. Twee van hen hebben juridische hulp ingeschakeld. Of de erkenning van aansprakelijkheid ook voor het tweede slachtoffer geldt, is nog niet duidelijk.

De besmetting  is ontstaan door legionella in het waterbassin van het bedrijf  aan de G . van der Muelenweg in Nijverdal. Het bassin ligt min of meer aan de weg van Nijverdal naar Hellendoorn. Er loopt een veelgebruikt fietspad langs. Ook laten in die buurt veel mensen hun hond uit. De legionellabacterie groeit gemakkelijk in stilstaand water en verspreidt zich via de lucht. Bij inademing kunnen de mensen de zogenaamde veteranenziekte oplopen.

Blijvend letsel
Letselschadespecialist Yme Drost uit Hengelo, die twee van de vier patiënten bijstaat, bevestigt desgevraagd de erkenning van de aansprakelijkheid door het bedrijf voor één van zijn cliënten. Nu moet nog de hoogte van de schadevergoeding worden vastgesteld. Dat is nu nog niet mogelijk, omdat nog niet vaststaat hoe groot het blijvend letsel is. „De impact is enorm geweest”, zegt hij en volledig herstel zit er volgens hem vrijwel zeker niet in. 

Het gaat in dit geval om Henk Lenderink. De 68-jarige Nijverdaller heeft zo’n drie weken aan de beademing gelegen op de intensive care in het ZGT in Almelo en later nog in de Isala Klinieken in Zwolle, vechtend voor zijn leven. „Ik ben langs het randje van de afgrond gegaan”, zegt hij.  Hij is opgelucht dat het bedrijf aansprakelijkheid erkend. „Een positieve stap.” Over zijn medische prognose kan hij weinig zeggen; hij is nog steeds aan het revalideren. Hij moest opnieuw leren lopen. Ook een straatbewoner raakte besmet. Deze persoon belandde in het ziekenhuis in Deventer.

GGD toonde bron aan
Aanvankelijk wees het bedrijf de aansprakelijkheid af. Door onderzoek van de GGD is echter vast komen te staan dat de besmetting in het bassin de Nijverdaller ziek heeft gemaakt. Mogelijk tijdens het uitlaten van de hond. Uit een rapport van de GGD blijkt dat hij ‘met 99 procent zekerheid’ ziek moet zijn geworden van de bacteriën in dat bassin.

Drost zegt dat het haast een wonder is dat er maar zo weinig mensen ziek zijn geworden, aangezien de grote hoeveelheid mensen die langs het bassin lopen of fietsen. „Maar het is ook denkbaar dat veel meer mensen een besmetting hebben opgelopen, zonder ernstig ziek te worden. Sommige krijgen slechts een soort van griepverschijnselen.”

Bedrijf neemt maatregelen
Het bedrijf neemt inmiddels maatregelen; er komt een soort overkapping over het bassin. Drost prijst de handelwijze van het bedrijf nu, maar zegt ook het eigenlijk ook weinig anders kon. „Je moet als slachtoffer altijd het oorzakelijke verband aantonen. Dat is vaak geen a-b-c’tje. Maar het rapport van de GGD gaf het bedrijf ook weinig ruimte. En er is gewoon een wettelijke verplichting om passanten te beschermen tegen een besmetting met legionella. Ik denk dat aantoonbaar is dat er te weinig veiligheidsmaatregelenwaren getroffen. Stilstaand water is een risico. Daar had het bedrijf bedacht op moeten zijn, zeker gezien de drukte in de omgeving.”

Lenderink dacht aanvankelijk dat hij een zware griep onder de leden had. Toen de koorts tot bijna 40 graden steeg ging hij naar een dokter. Die stede een longontsteking vast. Uit verder onderzoek bleek al snel dat de man ook een bloedvergiftiging had en dat vitale organen niet meer goed werkten. Toen werd snel duidelijk dat de legionellabacterie in zijn lijf had toegeslagen. „Ik moest daar echt weer leren lopen.”

Ook Lenderink noemt het ‘een klein wonder’ dat in al die tijd blijkbaar slechts vier personen zijn besmet, want dagelijks maken ettelijke duizenden mensen gebruik van de route tussen de Kruidenwijk en het centrum van Nijverdal.

In deze krant zei eerder al directielid Ivo Spaargaren van TenCate erg geschrokken te zijn van de vondst van de legionellabacterie. Voor zover hij wist was het de eerste keer. Hij vond niet dat het bedrijf nalatig is geweest. Hij zei daarover eerder tegen deze krant: „TenCate heeft een legionellabeheersplan. Leidingen voor drink- en koelwater worden periodiek met heet water doorgespoeld om legionella geen kans te geven. Deze bacterie is echter aangetroffen in afvalwater, dat niet onder dat beheersplan valt. Het is de vraag of de bacterie via onze bedrijfsprocessen, of via de lucht in dat open bassin terecht is gekomen.”

(Bron: Tubantia)