Chemours in Dordrecht is deels aansprakelijk voor schade die gemeenten in de omgeving hebben geleden door vervuiling met pfas. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bepaald in een tussenvonnis in een civiele zaak. De rechter oordeelde dat de chemische fabriek bij het aanvragen van vergunningen belangrijke informatie over de schadelijkheid van de uitstoot hebben achtergehouden. De rechtszaak was aangespannen door de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden.

Al sinds de jaren zestig fabriceert Chemours, voorheen DuPont, producten als teflon in een fabriek in de gemeente Dordrecht. Daarbij komt PFAS vrij, een verzameling schadelijke stoffen die het risico op onder meer kanker, immuunstoornissen en onvruchtbaarheid kunnen verhogen. Het zijn ‘eeuwigdurende chemicaliën’, in de natuur breken ze niet of nauwelijks af. Aangezien de schadelijke stoffen niet zomaar uit de bodem en het water rondom de fabriek verdwijnen, kampen omwonenden nog steeds met de gevolgen.

In 2021 hebben de omliggende gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden Chemours daarom gedagvaard. Ze willen dat de rechter DuPont, Chemours (dat in 2015 van DuPont werd afgesplitst)en Corteva (een voormalig dochterbedrijf van DuPont) aansprakelijk stelt voor de door de gemeenten geleden schade. Voorbeelden van zulke schade zijn de kosten van grondsanering en gezondheidsonderzoeken.

Nu de rechtbank de gemeenten op belangrijke punten in het gelijk heeft gesteld ligt de weg naar een schadevergoedingsprocedure open. De gemeenten willen de kosten die voortvloeien uit de verontreiniging op Chemours verhalen. Dan gaat het om bodem- en gezondheidsonderzoeken en financiële schade door de bodemverontreiniging.

Meer procedures
Tegen Chemours lopen meer juridische procedures. Zo heeft advocaat Bénédicte Ficq begin deze maand namens meer dan 3000 omwonenden aangifte gedaan van strafbaar handelen door de directie van Chemours. Het bedrijf zou de gezondheid en zelfs levens van omwonenden in gevaar hebben gebracht, terwijl het wist wat de risico’s waren. Een ernstig zieke oud-werknemer heeft Chemours individueel gedagvaard, omdat hij het bedrijf aansprakelijk stelt voor zijn slechte gezondheid. De provincie Zuid-Holland verloor eerder dit jaar een zaak tegen Chemours waarin het ging om de vraag of de uitstoot van stoffen die potentieel schadelijk zijn beperkt mag worden. Er loopt nog wel een beroepszaak van de provincie. Daarnaast heeft Zuid-Holland aangifte gedaan vanwege het illegaal lozen van pfas-variant trifluorazijnzuur (TFA). Eerder werd aan Chemours al een dwangsom opgelegd van 125.000 euro. Die moet het bedrijf betalen als het nog een keer TFA op het riool loost.