Een man heeft in 2023 letselschade opgelopen, nadat twee medewerkers van zorg- en welzijnsorganisatie Cordaan onverwachts zijn appartement binnenkwamen. De man, die vanwege lichamelijke beperkingen in een instelling woont, schrok daar zo van dat hij door het glazen spatscherm van zijn douche sloeg. Hij diende een klacht in bij zijn zorgaanbieder, maar kreeg maandenlang geen reactie. Hij stapte daarom naar de Geschillencommissie voor Gehandicaptenzorg en eiste een schadevergoeding van €25.000. Uiteindelijk gaf Cordaan toe en kwamen partijen tot een vergelijk.

Op 3 januari 2023 stond de man onder de douche toen zonder aankondiging of toestemming twee medewerkers van Cordaan zijn appartement binnenkwamen. De man schrok zo erg dat hij met zijn vuist door het spatscherm van de douche sloeg. Hij raakte daarbij gewond: hij liep een veneuze bloeding op en moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Daar werd hij onder narcose geopereerd en heeft hij achttien hechtingen in zijn arm gekregen.

De gebeurtenis was voor de gehandicapte man traumatisch. Hij heeft er blijvend letsel en mentale klachten aan overgehouden. Zijn klacht bij de organisatie bleef vervolgens maandenlang onbeantwoord. Uiteindelijk kreeg de man van de juridische afdeling van Cordaan te horen dat ’het incident valt te betreuren, maar dat het wel de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf is dat hij door de douchewand heeft geslagen’.

Daarop stapt de man naar de Geschillencommissie voor Gehandicaptenzorg om een schadevergoeding te eisen van €25.000 en vergoeding van het eigen risico dat hij kwijt was door de ziekenhuisopname en vergoeding van zijn kapotte kleding. Cordaan stelt vervolgens voor het eigen risico en de kleding te betalen, maar dat vindt de man dan te laat. Ook in latere gesprekken met vertegenwoordigers van de zorgorganisatie – waarbij voorgesteld werd een letselschade-expert te laten komen – wil de man niet meer ingaan op voorstellen van Cordaan, maar de procedure afwachten bij de geschillencommissie.

Tijdens de behandeling van de klacht erkende Cordaan alsnog dat het incident en de daardoor ontstane schade niet aan de cliënt zelf te wijten is geweest. Ook geeft de zorgaanbieder toe dat de communicatie met, en bejegening van de cliënt na het incident niet zorgvuldig is geweest en anders had gemoeten.

De twee partijen zijn daarna tot een schikking gekomen: Cordaan betaalt de man €1500 ter vergoeding van het eigen risico, de kapotte kleding en de immateriële schade die de cliënt heeft geleden. Daarnaast zal de zorgaanbieder een letselschadetraject in gang zetten. De blijvende letselschade van de cliënt zal worden beoordeeld door een letselschade-expert van de verzekeraar van de zorgaanbieder.