Een man die in de zomer van 2020 in ondiep water dook in Amsterdam, heeft een dwarslaesie opgelopen en kan daardoor nog steeds niet lopen. De gemeente moet de 33-jarige man een schadevergoeding van 75.000 euro plus andere kosten betalen omdat er onvoldoende is gewaarschuwd. Dat heeft de rechtbank besloten, zo valt te lezen in een maandag gepubliceerd vonnis.

Het is 15 juni 2020 als de destijds 29-jarige man ‘s-avonds in Amsterdam aan het trainen is voor de triatlon, een wedstrijd bestaande uit de onderdelen hardlopen, wielrennen en zwemmen. Als hij vanaf de kade van de Bogortuin in het water duikt, komt hij met een klap in het ondiepe gedeelte van het water terecht en raakt het verlengde van een betonnen trap. In het ziekenhuis blijkt hij een dwarslaesie, verbrijzelde wervels, meerdere ribfracturen, een fractuur van zijn schouderblad, een klaplong en een hoofdwond te hebben opgelopen. Sindsdien zit hij in een rolstoel en is hij hulpbehoevend. Een hulphond ondersteunt hem in zijn dagelijkse leven.

Het slachtoffer vindt dat de gemeente had moeten waarschuwen voor het ondiepe water. Daarom moet VGA, de verzekeraar van de gemeente, opdraaien voor materiële en immateriële schade die de man heeft geleden en nog zal lijden. De gemeente stelt dat het ‘ondoenlijk’ is om langs al het openbare water in Amsterdam bebording aan te brengen waaruit blijkt of er ter plaatse wel of niet mag worden gezwommen.

Strijd met zorgplicht
Daar gaat de rechter niet in mee. Cruciaal is dat de gemeente de Bogortuin als een wildzwemplek beschouwt en deze ook als zodanig promoot. In de zomer springen veel mensen massaal vanaf de kade. De gemeente moet te allen tijde rekening houden met onoplettend of onvoorzichtig gedrag van de bezoekers. Daarom is ze verplicht om veiligheidsmaatregelen te treffen om een gevaarlijke situatie te voorkomen, in die zin dat zij bezoekers moest waarschuwen voor het ondiepe deel in het water aldaar. Door dit niet te doen handelt de gemeente onrechtmatig, gevaarzettend en in strijd met haar zorgplicht.

Dat een waarschuwingsbord het ongeval niet had kunnen voorkomen, zoals de gemeente betoogt, verwerpt de rechter. Als er langs de kade een waarschuwingsbord had gestaan is het aannemelijk dat de atleet besef had gehad van het gevaar en de duik niet had gemaakt. “Het zien van een waarschuwingsbord voor ondiep water op de plek waar iemand wil duiken, geeft immers een onmiddellijk besef van de gevaarlijkheid van het duiken”, valt te lezen in het vonnis

Deel eigen schuld
Maar ook het slachtoffer valt iets te verwijten. Hij had voor zijn sprong moeten kijken of het water wel diep genoeg was. Omdat hij dat niet heeft gedaan, heeft hij in belangrijke mate zelf bijgedragen aan zijn ongeval. De gemeente en VGA moeten daarom niet alles, maar 80 procent van de geleden schade van de man vergoeden.