De gezondheidsschade voor omwonenden van staalfabriek Tata Steel is erger dan eerder aangenomen. Onderzoek belichtte voorheen lang niet alle schadelijke uitstoot bij de staalproductie, waardoor de effecten op onder meer vroeggeboorte, niet-fatale hartaanvallen en diabetes type 2 buiten zicht bleven. Dat zijn de eerste bevindingen van de Expertgroep Gezondheid IJmond onder leiding van hoogleraar geneeskunde Marcel Levi.

Uit jarenlang onderzoek bleek al dat de gezondheid van mensen in de omgeving IJmond slechter is dan in de rest van Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rapporteerde vorig jaar dat de levensverwachting in die regio 2,5 maand korter is en dat bewoners meer kans hebben op onder meer longkanker en astma. Die gevolgen zijn direct te linken aan Tata Steel. Ook dat rapport onderschat de situatie, concludeert de expertgroep met tien deskundigen in onder meer geneeskunde, gezondheidsrecht en communicatie.

Wat de exacte gezondheidsschade voor inwoners van de IJmond (gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk) is, heeft de expertgroep tot dusver niet kunnen vaststellen. Cijfers van Tata Steel ontbreken.

Dat de fabriek moet vergroenen, is al langer duidelijk. Na het RIVM-rapport kwam een ambitieus verduurzamingsplan: Tata Steel stopt met gebruik van steenkool en gaat staal maken met aardgas en later waterstof. Dat is beter voor het milieu en de gezondheid van omwonenden.