Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) begint maandag met het uitkeren van (hogere) vergoedingen naar aanleiding van de verruimde regeling voor immateriële schade. Van de 70.000 aanvragers schat het IMG dat ruim de helft met terugwerkende kracht automatisch alsnog in aanmerking komt voor een (hogere) vergoeding. In totaal wordt hiermee ruim 45 miljoen euro extra aan schadevergoeding uitgekeerd.

Eerder dit jaar kondigde het IMG aan de regeling voor immateriële schade te verruimen. De verruiming geldt in de eerste plaats voor Groningers die te maken hebben (gehad) met sloop- en nieuwbouw van hun woning, of te maken hebben (gehad) met versterkingsmaatregelen omdat hun woning als onveilig is beoordeeld. Deze mensen hebben recht op de hoogste vergoeding voor immateriële schade van 5.000 euro. Daarnaast worden de vergoedingen binnen huishoudens gelijk getrokken en is het vanaf 23 oktober mogelijk om een aanvraag te doen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

Het is tijdelijk niet mogelijk om een nieuwe aanvraag voor immateriële schade te doen. Zodra alle eerdere aanvragers zijn geïnformeerd is het weer mogelijk om een nieuwe aanvraag te doen. Ook jongvolwassenen van 18 jaar en ouder kunnen zo’n aanvraag indienen.

De aanvragers die recht hebben op de hogere vergoeding ontvangen tussen 3 en 20 oktober automatisch bericht van het IMG. In sommige gevallen vergt het volgens het IMG iets meer tijd om de beoordeling te doen. Dit gaat vooral om dossiers met meer complexiteit in de data, zoals een aantal oudere bezwaar- en herzieningsdossiers en dubbel binnengekomen aanvragen. Het IMG verwacht eind november dat alle aanvragers die recht hebben op een (aanvullende) vergoeding zijn geïnformeerd.