Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil de gezondheidsrisico’s van het gebruik van purschuim beperken. Hij wil vanaf 1 januari 2024 strengere regels opnemen in het Bouwbesluit, om de veilige verwerking van purschuim te verbeteren. Ook moet er een nieuw centraal meldpunt komen waar mensen met gezondheidsklachten door purschuim terecht kunnen. Dat meldde RTL Nieuws.

Purschuimisolatie wordt vaak gebruikt voor het isoleren van daken of vloeren. Jaarlijks gaat het in Nederland naar schatting om 15.000 tot 20.000 woningen. Uit onderzoek van advies- en ingenieursbureau RoyalHaskoning is gebleken dat door fouten bij het spuiten van purisolatie schadelijke stoffen vrij kunnen komen. Bewoners kunnen daardoor (ernstige) gezondheidsklachten krijgen.

Slechte bedrijven aanpakken
De minister wil daarom aanvullende eisen opnemen in het Bouwbesluit. Gemeenten worden in dat plan verantwoordelijk voor de controle en handhaving. “Uiteraard mag het niet zo zijn dat de woning isoleren ertoe leidt dat men met gezondheidsklachten komt te zitten. Het is van groot belang om dit te voorkomen. We moeten bedrijven die slechte kwaliteit leveren aanpakken.”

Aanbevelingen
RoyalHaskoning adviseert om met behulp van foto’s en metingen aan te tonen dat er geen water in de ruimte aanwezig is waar het purschuim aangebracht moet worden. Dit is omdat purschuim, wanneer het in contact komt met water, een chemische reactie krijgt waardoor een zogeheten Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) ontstaat. Ook moet het isolatiebedrijf aan de ventilatie-eis voldoen tijdens de werkzaamheden. Daarnaast adviseert het bureau om achteraf luchtmetingen uit te voeren, om te bepalen of er geen schadelijke stoffen in de lucht hangen. Zo kan worden vastgesteld wanneer het voor bewoners weer veilig is om terug te keren. Verder mogen bewoners én huisdieren niet aanwezig zijn als er purschuim wordt aangebracht. Ook zouden bewoners van aangrenzende woningen geïnformeerd moeten worden over de geplande isolatiewerkzaamheden.

Centraal meldpunt
De Jonge gaat met het ministerie van VWS in gesprek over het opzetten van een centraal landelijk meldpunt waar mensen terecht kunnen voor informatie en het melden van (gezondheids)klachten. Daarnaast zal hij inventariseren welke medische klachten er mogelijk nog meer door gespoten purschuim veroorzaakt kunnen worden.

Compensatie
De branche moet volgens De Jonge zelf zorgen voor een sociaal en financieel vangnet waaruit bestaande slachtoffers met pur-gerelateerde klachten geholpen kunnen worden.