Het stuit de Manege & Ruiter Bond tegen de borst dat bij valpartijen tijdens manegelessen de eventuele (letsel)schade volledig geclaimd kan worden bij de eigenaren van de paarden, de maneges. Daardoor betalen zij hoge eigen risico’s op hun verzekeringspremies. De bond wil dat artikel 6:179 BW wordt gewijzigd, zodat ongevallen tijdens paardrijlessen worden behandeld als andere sportongevallen.

Het komt regelmatig voor: een valpartij tijdens een paardrijles. Zonodig wordt dan de ambulance gebeld, en het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht om te worden behandeld. De kosten die in dat verband gemaakt worden, kunnen door de zorgverzekeraar van het slachtoffer verhaald worden op de eigenaren van de paarden, de manege-eigenaren. Zij zijn immers risicoaansprakelijk voor de schade die hun paarden veroorzaken conform 6:179 BW.

Artikel 179
De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Op de website Horses.nl staat een interview met bestuurslid Ron Pool van de Manege & Ruiter Bond. “Als M&RB manege-eigenaren hebben we een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor deze risico’s. Sinds een paar jaar wordt er een eigen risico aan de manege-eigenaren in rekening gebracht, boven op de al gestegen premies. Dat varieert dan per geval van 500 euro tot wel 2.500 euro, afhankelijk van de maatschappij waar de manege verzekerd is.”

Volgens Pool rijzen de kosten zo langzamerhand de pan uit. “Wij doen er alles aan om de risico’s en gevolgen zo klein mogelijk te maken. Wij willen de lessen wel betaalbaar houden zodat de paardensport als sport betaalbaar blijft.”

De bond stelt voor om artikel 6:179 BW zodanig gewijzigd te wijzigen dat ongevallen in de paardensport net als andere sportongevallen worden behandeld: “In andere sporten waar ook risico’s op letsel aanwezig zijn, worden de sportverenigingen of mede-sporters niet aansprakelijk gesteld door de zorgverzekeraars en straffen de verzekeraars de sportclub of vereniging niet af met een onredelijk hoog eigen risico per letselschadegeval of een verdubbeling van de premie op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.”

Lees het hele interview hier.