Ruim 1400 omwonenden van Tata Steel IJmuiden willen een schadevergoeding van de staalfabriek. Dat blijkt uit een brief gericht aan Tata Steel van de stichting Frisse Wind, die de massaclaim namens de omwonenden neerlegt. De omwonenden ervaren overlast en schade door stof, geluid, slechte luchtkwaliteit en geur.

De omwonenden maken zich veel zorgen over de veiligheid van hun leefomgeving en de gevolgen voor hun gezondheid, staat in de brief. Bekend is dat de lokale bevolking vaker last heeft van acute gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid dan elders in Nederland. Ook komen hartklachten, diabetes en longkanker vaker voor. Tata Steel is volgens het RIVM voor het grootste deel verantwoordelijk voor de neerslag van schadelijke stoffen in de omgeving. Maar er zijn ook andere bedrijven en bronnen van uitstoot zoals scheepvaart in de regio actief. Daarom is een een-op-eenverband met de gezondheidsrisico’s nog niet wetenschappelijk aangetoond.

“De uitstoot van gevaarlijke stoffen door Tata staat wat ons betreft voldoende vast”, zegt John Beer, letselschade-advocaat en bestuurder van Frisse Wind, tegen de NOS. “Het gaat erom dat voldoende komt vast te staan dat de uitstoot die onwenselijke gevolgen in de omgeving heeft. Ook dat is volgens ons zeer aannemelijk.” Het argument dat ook andere bronnen schadelijke stoffen uitstoten, gaat daarbij volgens Beer in ieder geval niet op. “Neem als voorbeeld een werkgever die zijn werknemers blootstelt aan asbest, maar ze roken ook. Zeg je dan ‘eigen schuld’ als ze kanker krijgen? Zo werkt het niet in de rechtspraak. Daar wordt genuanceerder naar gekeken.”

De staalfabriek heeft vier weken om te laten weten of het wil praten over een schadevergoeding. Zo niet, dan stapt Frisse Wind naar de rechter. Hoe hoog een schadevergoeding zou moeten zijn, staat volgens Beer nog niet vast. “Ik denk dat we de rechter vragen aansprakelijkheid vast te stellen, en de partijen te bevelen om een vergoeding overeen te komen.” Die vergoeding zou dan volgens Beer weer door de rechter goedgekeurd moeten worden.