Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een exploitant van een trampolinepark en een ontwerper en leverancier van het trampolinepark een strafbeschikking opgelegd, in de vorm van een geldboete van 20.000 euro respectievelijk 15.000 euro. Het OM verwijt beide bedrijven het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld, bij een trampolineongeval dat in december 2018 plaatsvond.

Drie gebroken nekwervels
Bij het betreffende ongeval liep een 19-jarige jongen letsel op in een trampolinehal toen hij met een dubbele salto vanaf een trampoline in een daarnaast gelegen foampit (een bak met schuimblokken waaronder een doek is gespannen) sprong en daarbij drie nekwervels brak. De jongen heeft blijvend fysiek letsel.

Onvoldoende instructie en onvoldoende toezicht
Volgens het OM heeft het bedrijf uit Veghel het slachtoffer onvoldoende geïnstrueerd en was er onvoldoende toezicht tijdens het springen. Daarnaast is de trampolinehal open gegaan zonder het keuringsrapport en de gebruikershandleiding te hebben ontvangen van de fabrikant. Na het ongeval is vastgesteld dat het doek onder de schuimblokken onvoldoende op spanning was.

Testrapport en gebruikershandleiding
De fabrikant wordt verweten dat zij niets heeft gedaan met de aanbevelingen uit het keuringsrapport, dat zij zelf had aangevraagd. In het keuringsrapport staat het advies om een nadere risico-inventarisatie te doen omtrent het gebruik van deze trampoline in combinatie met een foampit. Het bedrijf heeft hier niets mee gedaan en heeft het rapport ook nooit verstrekt aan de exploitant. Het OM is van mening dat het bedrijf onvoorzichtig heeft gehandeld met het ongeval tot gevolg.

Strafbeschikking
De strafbeschikking voor de exploitant van 20.000 euro is hoger dan de strafbeschikking voor de fabrikant van 15.000 euro. Het OM weegt hierbij mee dat de exploitant primair verantwoordelijk was als degene die het slachtoffer in haar trampolinepark heeft laten springen. Zij moet weten en hoort zelfstandig te onderzoeken in hoeverre haar publiek veilig kan springen.

Verbeteringen in de branche
Bij de opgelegde strafbeschikkingen heeft het OM rekening gehouden met het feit dat er weinig formele regels waren ten tijde van het ongeval, dat trampolineparken zich snel ontwikkelden, van sportgelegenheid naar speelgelegenheid, en dat de branche, ook deze twee bedrijven, na het ongeval veel verbeteringen heeft doorgevoerd.