Een man die de tramaanslag in Utrecht vorig jaar maart overleefde, is in gesprek met vervoersmaatschappij Qbuzz over camerabeelden die werden gemaakt in de tram. Volgens de man is op die beelden te zien hoe Gökmen T. hem probeerde de doden.

De man wil al langer de volledige beelden zien die met camera’s in de tram zijn gemaakt. Tot nu toe zag hij slechts een selectie van de beelden.

Geen kogels
De man is ervan overtuigd dat op de beelden te zien is wat de T. precies heeft gedaan. Hij zou zijn wapen op hem hebben gericht en de trekker hebben overgehaald. Kogels kwamen er vervolgens niet uit, mogelijk omdat het wapen haperde of omdat de kogels op waren. Ook nadat T. zijn wapen heen en weer had geschud en opnieuw de trekker had overgehaald, gebeurde er niets. Daarna is de dader weggerend.

De passagier wil dat het OM Gökmen T. vervolgt voor poging tot moord dan wel doodslag op hem als persoon. De camerabeelden zouden daarvoor het bewijs zijn. De rechtbank heeft vandaag besloten de zaak aan te houden tot 15 februari. Een woordvoerster legt uit dat de betrokken partijen onderling een regeling proberen te treffen.

Waarom is het juridisch belangrijk ‘slachtoffer’ te zijn?
“De wet koppelt bepaalde rechten aan slachtoffers”, vertelt Arvin Kolder. Hij is bijzonder hoogleraar personenschade aan de Rijksuniversiteit Groningen en advocaat gespecialiseerd in letselschadezaken. “Je bent bijvoorbeeld slachtoffer als iemand jou op onrechtmatige wijze letsel toebrengt. Denk aan psychisch letsel na een ernstige bedreiging of als iemand je om het leven wil brengen. Het gaat erom dat de veroorzaker onrechtmatig, dus ‘maatschappelijk onzorgvuldig’, heeft gehandeld.”

Ook als je getuige bent van iets schokkends, zoals doodslag of moord, en door die situatie geestelijk letsel oploopt, heb je als ‘secundair’ slachtoffer soms toch recht op een zogeheten shockschadevergoeding.

Erkenning en genoegdoening
Vaak spelen voor slachtoffers drie dingen een belangrijke rol. “Allereerst willen ze vaak erkenning van het leed dat hun is aangedaan. Daarnaast willen ze genoegdoening, bijvoorbeeld een strafzaak waarin de dader wordt berecht en ruimte is voor het verhaal van het slachtoffer. Ook kan financiële compensatie belangrijk zijn, zoals een vergoeding van eventuele kosten die in verband met het letsel zijn gemaakt en smartengeld.”

Bij een strafrechtelijke zaak staat de dader centraal: hij moet kort gezegd boeten voor wat hij heeft gedaan. In een civiele zaak staat het slachtoffer centraal en gaat het vooral om financiële compensatie. Tegenwoordig kan een letselschadeslachtoffer zich voegen in een strafrechtelijke zaak. Strafrechters behandelen dan niet alleen de strafeis tegen de dader, maar kijken ook meteen naar een eventuele financiële vergoeding voor het slachtoffer. Dit scheelt een civiele procedure.

(Bron: RTL Nieuws)