Een huurster in Amsterdam heeft bij de rechter een zaak gewonnen tegen woningcorporatie Ymere vanwege een loodconcentratie in het tapwater die lag tussen de 5 en 10 microgram per liter. De rechter heeft bepaald dat de huurster vanaf het moment dat zij er bij de corporatie melding van maakte, tot aan het moment dat de corporatie de loden leidingen vervangen had, een huurverlaging krijgt van 40 procent. De huurster eiste ook nog een schadevergoeding voor materieel en immaterieel leed, maar die eis werd niet toegewezen.

De uitspraak is van landelijk belang, omdat op dit moment nog niet wettelijk is vastgelegd dat bij loodwaardes onder de 10 microgram de leiding vervangen moet worden. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft in juli vorig jaar wel gezegd dat die loodnorm per eind 2022 naar 5 microgram gaat, maar zover is het nog niet. Nederland kiest voor een strengere aanpak dan vanuit Europa vereist, want de EU stelt 5 microgram slechts als ‘streefwaarde‘.

Dat 5 microgram nu nog niet officieel het maximum is was dan ook het verweer van woningcorporatie Ymere, valt te lezen in het vonnis. Maar daar gaat de rechter niet in mee. “Het blijkt naar huidige inzichten achterhaald dat pas een risico op gezondheidsschade bestaat als sprake is van een loodgehalte van meer dan 10 microgram per liter drinkwater en dat dat risico ook bestaat als sprake is van een loodgehalte tussen de 5 en 10 microgram per liter drinkwater. Een dergelijk risico op gezondheidsschade kwalificeert naar het oordeel van de kantonrechter als een gebrek.”

Fikse huurverlagingen
Er zijn het afgelopen jaar meerdere zaken geweest bij de rechter en ook bij de huurcommissie, waarin zelfs al een huurverlaging van 60 procent werd opgelegd. Verschil is dat in die zaken er een loodgehalte van meer dan 10 microgram per liter werd gemeten. Uit het rapport Drinkwaterkwaliteit bleek onlangs dat in grofweg 1 op de 40 woningen water uit de kraan komt met een loodgehalte dat boven de 5 microgram ligt.

Als woningcorporaties en andere verhuurders dus nu al aan de strengere norm gehouden worden, zullen zij – en ook de waterbedrijven voor de toevoerleidingen – keihard aan de slag moeten om alle loden leidingen uit de woningen te verwijderen. Met als dreigende stok achter de deur stevige opgelegde huurverlagingen.

Ymere bestudeert de zaak
Het is nu nog niet duidelijk of Ymere tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat, zegt een woordvoerder. “We zijn de verschillende uitspraken nog aan het bestuderen.” Volgens de woordvoerder is het van belang dat er overeenstemming is over de manier waarop het loodgehalte precies gemeten wordt. “Daarover moet geen verwarring meer bestaan.” Maar buiten kijf staat volgens hem dat bewoners recht hebben op gezond drinkwater. “Loden leidingen zijn een nare erfenis uit het verleden en we zijn dan ook in hoog tempo bezig die leidingen te verwijderen.”

(Bron: Installatie.nl)