Overmacht

Als de veroorzaker van een incident niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de gevolgen van het incident, omdat de omstandigheden hem of haar niet zijn toe te rekenen. In geval van overmacht hoeft de veroorzaker de schade van de benadeelde niet te vergoeden.