Erik-Jan Bakker is senior rekenkundig expert bij De Bureaus. Hij komt oorspronkelijk uit de IT-branche, waar hij als technisch projectleider werkte bij een groot automatiseringsbedrijf voor het uitvoeren van diverse migratietrajecten van IT-systemen. Het analyseren en doorgronden van complexe situaties zijn werkzaamheden die hem erg aanspreken en vanuit deze achtergrond was de overstap naar Het RekenBureau in 2005 geen onlogische.

Door Martijn van Driel

Erik-Jan: “Het vervaardigen van personenschadeberekeningen vereist onder meer een sterk analytisch vermogen en grote nauwkeurigheid. Vooral bij complexe dossiers waar meerdere scenario’s doorgerekend moeten worden. Het uiteindelijke doel is het berekeningsresultaat transparant, begrijpelijk en leesbaar aan alle betrokken partijen te presenteren. Op basis van onze rekenexpertise kunnen wij tevens een adviserende rol spelen om tot een juiste en volledige schadeberekening te komen.”

Het slachtoffer wil een hoog bedrag en de verzekeraar een laag bedrag. Hoe ga je daar als rekenkundig expert mee om?
“Ik heb geen belang bij de berekening. De partijen hebben dat wel, daarom krijg ik het liefst een tweezijdige opdracht, waarbij de partijen tezamen de uitgangspunten bepalen. Je kunt de rol van de rekenaar wel vergelijken met de VAR in een voetbalwedstrijd. Het spel is gaande en op enig moment is het goed om na te gaan of de rekenregels goed worden toegepast. Dan ligt het spel even stil, totdat de videoscheidsrechter een oordeel geeft. Met dat oordeel kan het spel weer verder. Wat ik doe is de scenario’s doorrekenen, rekening houdend met alle relevante financiële factoren die in die zaak spelen. Daarmee verkrijgen partijen dan een objectieve bandbreedte waarbinnen ze kunnen discussiëren. In die discussie speel ik verder geen rol.”

Een cliché over het berekenen van schadeposten is dat dat soms gebeurt op de achterkant van een bierviltje. Kom je zoiets nog wel ’s tegen?
“Dat gebeurt nog steeds, daar ken ik zat voorbeelden van. Dan is er al overeenstemming over een schadebedrag, alleen er is vergeten rekening te houden met belastingschade of de eigen bijdrage Wlz, of ik dat nog even wil berekenen. Ik vraag dan naar de onderliggende berekeningen, maar die blijken er niet te zijn. Het gaat dan vaak om substantiële bedragen die kennelijk met de natte vinger zijn vastgesteld. Hier kunnen grote fouten mee worden gemaakt, ten nadele van slachtoffers of van de betalende partij.”

Voor welk rekenwerk schakelt men een specialist zoals jij in?
“Bij zware letsels is het inschakelen van een rekenkundig expert wel nodig. Ook in financieel complexe situaties, zoals bij letsels van zelfstandigen. Ik word met name ingeschakeld voor het berekenen van het verlies van arbeidsvermogen, overlijdensschade en pensioenschade. Schadeposten als de kosten van huishoudelijke hulp kunnen professionals over het algemeen natuurlijk prima zelf berekenen. Als aan mij een zaak wordt voorgelegd ontvang ik een opdrachtbrief met daarin de details van de zaak. Vaak is dat een heel uitgebreide opdrachtbrief. Met die informatie ga ik aan de slag. Ik schrijf eerst een conceptrapport, met de vraag: ‘heb ik de opdrachtbrief op een juiste manier uitgewerkt en de uitgangspunten op een juiste manier geïnterpreteerd?’ Daarna volgt een definitief rapport.”

Een steeds groter deel van de beroepsbevolking werkt als zelfstandige. Dus in financieel opzicht zijn dat allemaal complexe schades?
“Het zijn zaken met meer onzekerheden dan bij een volledige arbeidsongeschikte werknemer in vaste dienst. De rechtsvorm van de onderneming bepaalt deels de manier waarop je schadecomponenten berekent. De kunst van het rekenen is om helderheid te scheppen en de onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen, door zaken goed te analyseren. Het is goed om daar al in een vroeg stadium mee te beginnen. Een korte-termijnberekening voor de eerste bevoorschotting en als er meer informatie is een meer uitgebreide situatieschets. Zo zou het moeten gaan. Net als het opbouwen van een medisch dossier moet er ook een financieel dossier worden opgebouwd.”

In hoeverre heeft de coronacrisis invloed op de schadeberekeningen?
“Met corona moet je rekening houden, zeker in bepaalde arbeidssectoren. Er zijn nog meer onzekerheden bijgekomen. Daarvoor hebben we een model ontwikkeld waarmee we goede inschattingen kunnen maken op basis van de omstandigheden van een zaak. Ook hier geldt: Het is goed om zo vroeg mogelijk een interventie te plegen en de situatie nauwgezet in kaart te brengen.”

Meer informatie
Samen met mr. Mariken Peters geeft Erik-Jan bakker de cursus ‘Berekening letselschade bij zelfstandigen; een hele onderneming!’ Het doel van de cursus is om professionals ‘rekenbewust’ te maken. Kijk hier voor meer informatie.

Daarnaast geeft Erik-Jan Bakker de cursus ‘Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen (art. 6:107 BW)’. Kijk hier voor meer informatie.

Bekijk hier het actuele cursusaanbod van Kerckebosch Uitgeverij-Studiecentrum >

En hier kun je meer lezen over het werk van de afdeling Analyse en rekenen van de Bureaus.