Sinds 2013 worden bijna alle persoonlijke letselschadeclaims met een waarde van £25.000  (± €28.855) of minder afgehandeld via een online claimsportal(.org.uk) in het Verenigd Koninkrijk. Het doel van dit portalsysteem is om claims snel, eenvoudig en efficiënt te behandelen in drie afzonderlijke fasen. Over het algemeen werkt het systeem zeer goed voor eisers.

Door Dirk Kon, DCSolutions

Het gebruik van het portal is verplicht voor alle eisers en er is geen keuze in de toepassing ervan, omdat de overheid dit verplicht heeft gesteld. Claims met een waarde van £25.000 of meer worden niet via het portal afgehandeld. Deze claims vallen onder een andere set regels die zijn uiteengezet in een pre-action protocol. Zelfs wanneer een zaak begint in het portal en de verweerder de verantwoordelijkheid voor het ongeval betwist, wordt de claim uit het portal verwijderd en vervolgens behandeld volgens het pre-action protocol.

Hoe werkt het 3 fase protocol in het Verenigd Koninkrijk?

Fase 1 – Onderzoek
Na het ontvangen van instructies om door te gaan met de zaak, zal het team namens de betrokken partij een Claim Notification Form invullen en naar de verweerder sturen. Dit formulier bevat cruciale informatie over het incident en de verwondingen, waarbij accuraatheid wordt bevestigd door de betrokkene.

De verweerder moet binnen een korte periode (15-40 werkdagen, afhankelijk van het type claim) reageren door de aansprakelijkheid te erkennen of te betwisten. Als de verweerder de aansprakelijkheid erkent, gaat de zaak door naar Fase 2. Als dit niet gebeurt, wordt de claim buiten het portal behandeld.

Fase 2 – Schikkingspakket
Hier worden alle benodigde bewijzen en onderbouwing verzameld, zoals medische rapporten, loonbewijzen, en getuigenverklaringen, om de claim te ondersteunen. Na afronding van het bewijsmateriaal wordt een schikkingspakket samengesteld en naar de verweerder gestuurd, inclusief een schikkingsaanbod namens de betrokkene.

Onderhandelingen vinden plaats en in de meeste gevallen wordt de zaak tijdens deze fase geschikt. Bij een overeengekomen schikking moet de verweerder de schadevergoeding binnen veertien dagen betalen.

Fase 3 – Gerechtelijke Procedures
Deze fase is zelden nodig. Als er geen schikking wordt bereikt, wordt al het bewijs naar de rechtbank gestuurd voor een rechterlijke beoordeling. Meestal worden deze zaken op papier afgehandeld zonder fysieke aanwezigheid in de rechtbank. De verweerder moet binnen veertien dagen na het bepalen van de schadevergoeding door de rechter betalen.

Juridische kosten bij claims in het Portal
De kosten die aan de advocaten worden betaald bij portalzaken zijn zeer bescheiden. Het is dus waarschijnlijk dat de advocaat zal aanbieden om te handelen op “no win no fee” voorwaarden, waarbij het slachtoffer niets betaalt als de zaak wordt verloren. In dit geval wordt er ongeveer 25% van de compensatie betaald aan juridische kosten als de zaak succesvol is.

Conclusie
De introductie van het claimsportal voor persoonlijke letselschadeclaims onder £25.000 in het Verenigd Koninkrijk heeft een aanzienlijke impact gehad op de efficiëntie en eenvoud van claimafhandelingen. Deze online portal heeft als doel om claims snel en effectief te behandelen, waarbij het voor eisers een gestroomlijnde procedure biedt voor het verkrijgen van rechtmatige vergoedingen. Echter, met de voortschrijdende ontwikkelingen in de verzekeringssector, zijn er nog meer kansen om de klantbeleving te verbeteren en de verwachtingen voor claimservaringen te verhogen.

De verwachtingen voor klantbeleving zijn hoger dan ooit, en claims, als een van de meest zichtbare en klantgerichte functies binnen de verzekeringssector, worden nu beoordeeld tegen de normen van andere consumentgerichte sectoren en bedrijven. DCSolutions (digitalclaimsolutions.com) haar aanpak omvat niet alleen het minimaliseren van negatieve ervaringen, maar ook het maximaliseren van efficiency, loyaliteit en betere uitkomsten voor claimanten.

DCSolutions haar pijlers voor 2024
We zien dat er nog weinig verzekeraars zijn die zich onderscheiden op basis van een hoogwaardige claimservaring. Daarom stellen we de vraag: is er geen voordeel te behalen uit een positieve claimservaring of heeft geen enkele verzekeraar geprobeerd dit te bereiken?

Wij geloven dat een data-gedreven en analytics-geïntegreerde aanpak van claims de concurrentiedruk en klanttevredenheid in evenwicht kan brengen en het slachtoffer centraal zet.

Bij DCSolutions bieden we een simpele, maar revolutionaire aanpak voor een verbeterde ervaring in de personenschadeclaims. Laten we samenwerken om te voldoen aan de behoeften van de moderne consument en de verwachtingen voor claimservaring te verhogen.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@digitalclaimsolutions.com. Samen kunnen we het verschil maken.