Partnerbericht

Deze zomer worden de resultaten verwacht van het onderzoek dat minister Dekker van Rechtsbescherming laat uitvoeren naar de vertraging in de afhandeling van letselschadezaken. Schrijnend personeelsgebrek op de meeste letselschadeafdelingen van verzekeraars zal er ongetwijfeld als een van de oorzaken uitkomen. Maar ook in het traject rondom medische adviezen in letselschadezaken valt nog een wereld aan snelheid te winnen.

Elke advocaat en belangenbehartiger in letselschadezaken kent het: medische adviezen die soms (vele) maanden op zich laten wachten. Zonder medisch advies komt de zaak niet verder, ook dat is duidelijk. Het hele letselschadetraject kan vaak een stuk worden bekort door het versneld uitbrengen van medische adviezen. Meer dan dertig letselschadebureaus en advocatenkantoren hebben al geprofiteerd van die nieuwe werkwijze, als vaste klant van het in 2018 opgerichte Medisch Advies Bureau in Amsterdam. Dat heeft inmiddels ruim veertig artsen en specialisten onder contract om de adviezen op te stellen. Het veel vlotter uitbrengen van medische adviezen, binnen tien werkdagen, is een van de belangrijkste selling points.

“Eigenlijk zijn we ermee begonnen uit ongenoegen over de huidige praktijk”, stelt oprichter Steffy Roos du Maine, ook eigenaar/directeur van letselschadebureau JBL&G. Vanuit dit kantoor botsten zij en haar juristen steeds vaker op onnodige obstakels in met name het medische traject van hun zaken. “De belangrijkste hobbels waren de lange wachttijden en het voor leken niet altijd toegankelijke taalgebruik. De reden dat veel kantoren inmiddels de overstap naar MAB maakten, is de beloofde doorlooptijd van tien werkdagen. Dat ze vervolgens zijn gebleven, is te danken aan de bruikbaarheid van de adviezen en het feit dat MAB daadwerkelijk binnen tien werkdagen het medisch advies gereed heeft.”

Kernwaarden
MAB wordt gerund door belangenbehartigers uit de letselschadepraktijk en een ervaren medisch adviseur die ook de verzekeraarskant heeft gezien. Du Maine: “Onze service sluit daarom heel goed aan bij de wensen en behoeften van belangenbehartigers. Wij weten precies wat ze nodig hebben, en na dit eerste jaar weten we ook dat onze kernwaarden zeer gewaardeerd worden: snel, begrijpelijk, gespecialiseerd, deskundig, objectief en onafhankelijk. Wij werken alleen voor slachtoffers, niet voor verzekeraars.”

De belofte een gedegen medisch advies binnen tien werkdagen uit te brengen, blijkt in de praktijk ook echt te zijn waargemaakt. Mits het medisch dossier compleet en aanwezig is, natuurlijk. “We zijn er pas serieus mee de markt opgegaan toen we zeker wisten dat het ook echt kon, binnen twee weken: de kwaliteit ging en gaat altijd voor.”

Steffy Roos du Maine van Medisch Advies Bureau: “Wij weten precies wat belangenbehartigers nodig hebben.”

Disciplines
Daartoe heeft MAB inmiddels veertig artsen en medisch specialisten uit tal van disciplines onder contract: van huisarts tot tandarts, van traumachirurg tot internist, van orthopeed tot neuroloog. Zo kan het in vrijwel alle letselschadezaken adviseren. “Hierbij zorgen wij ervoor dat de adviezen praktisch goed toepasbaar zijn, en toegankelijk voor de jurist én het slachtoffer. Het toenemend aantal advocaten dat gebruik maakt van onze diensten bewijst dat wij hierin slagen.”

Een van de kantoren die zijn doorlooptijden voor letselschadezaken al zag bekorten door de vlotte adviezen, is M Advocatuur uit Rotterdam: “Ons kantoor maakt nu structureel gebruik van de adviesdiensten van MAB, omdat zij bijzonder snel kunnen acteren, flexibel zijn bij de vraagstelling en met name kwalitatief sterke adviezen leveren. Het traject van medische informatie opvragen tot en met het verkrijgen van het advies van MAB is nu aanzienlijk korter. Dit versterkt onze positie ten opzichte van de wederpartij!”

(Foto: Marcel Jurian de Jong)

Vind je dit een interessant artikel?
- (0 stemmen, 0 gemiddeld)