“Vooropgesteld, ik denk dat we het in het algemeen met z’n allen nog lang zo slecht niet doen, al is er volop ruimte voor verbetering. Tegen verzekeraars zou ik willen zeggen, denk aan je personeel en laat hen niet verdrinken in de hoeveelheid werk. En tegen sommige belangenbehartigers: zet het slachtoffer echt centraal in de schadebehandeling. Realiseer je terdege dat het echt om hem of haar gaat en niet om je eigen portemonnee”. Die worden zijn opgetekend uit de mond van  Leon Aelmans, de ervaren schade-expert, vakspecialist Letsel en partner bij BosBoon Expertise.

In een interview in het decembernummer van Risk & Business Magazine geeft hij zijn visie op de ontwikkelingen in de letselschadebranche en gaat hij in  op de bijzondere combinatie van een (hoofdzakelijk) technisch expertisebureau met een letselschade-afdeling?  “De praktijk van alledag geeft aan dat deze ‘combi’ minder bijzonder is dan menigeen denkt. “Het is bij ons in elk geval een ‘huwelijk’ dat profijtelijk is.  “We hebben inmiddels al aardig wat letseldossiers behandeld en groeien sterk: het afgelopen jaar met zo’n 30%, zowel qua omzet als het aantal opdrachtgevers. In 2019 verwachten wij wederom een groei van 20 à  30%, zeker nu opdrachtgevers ons meer en meer landelijk inzetten.”

Verharding
In de 20 jaar dat hij inmiddels meeloopt in de letselschadewereld constateert Aelmans een zekere verharding in de manier waarop letselschades worden afgehandeld, zowel aan de WA-kant als belangenbehartigerskant. “Aan de andere kant lijken belangenbehartigers soms wat meer te kiezen voor ‘snel geld verdienen’ in plaats van het slachtoffer centraal te stellen. Wat dat betreft is de beroepsethiek wat verminderd. Ook zie ik dat de huidige generatie letselschadeprofessionals op zich goed opgeleid is – eigenlijk beter dan in ‘mijn tijd’ – maar dat ze in hun werk wat meer theoretisch te werk gaan en minder oog hebben voor het menselijk aspect. Volgens de GBL moet het slachtoffer meer centraal staan in de letselschaderegeling, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er wat dat betreft nog wat enkele slagen te maken zijn”.

Aelmans ziet daarnaast het aantal letseldossiers gestaag toenemen. “Hoe dat komt, is ook voor mij de vraag. Zeker is in elk geval dat mensen mondiger en claimbewuster zijn geworden. Daarnaast gaan ook steeds meer professionals zelfstandig aan de slag als belangenbehartiger, wat in mijn ogen ook bijdraagt aan de groei van het aantal letseldossiers”. Wat zijn in jouw ogen momenteel de voornaamste knel- en verbeterpunten? “Naast de reeds genoemde verharding en het eigen financiële belang voorop stellen denk ik dat de werkdruk voor de medewerkers bij verzekeraars aan de (veel) te hoge kant is, met name in de binnendienst. Dat vertraagt het afhandelingsproces en komt uiteindelijk ook de kwaliteit van het geleverde expertisewerk niet ten goede”.

Het gehele interview met Leon Aelmans leest u hier:  https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2018/12/RB_8_2018.pdf

(Bron: Risk&Business)