Lindesk Expertise in Letselschade en Context hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties, die nadrukkelijk de rol van onafhankelijke deskundige op zich nemen, zullen vanaf heden nauw samenwerken bij branche overschrijdende opdrachten.

Managing Partner van Context Michael Blonk: “Wij kregen steeds vaker de vraag uit de markt of wij ook letselschades behandelen. Daar moesten wij tot voor kort ‘nee’ op antwoorden. Dus toen Maarten en ik elkaar na jaren eens informeel spraken was het idee van een samenwerking al snel geboren. Het gebeurt namelijk best regelmatig dat een ondernemer arbeidsongeschikt raakt. In een dergelijk geval moet niet alleen de letselschade berekend worden. Op zo’n moment stappen wij in. Net als Context behandelt Lindesk de wat complexere schades die vast zitten en het mooie is dat beide bedrijven altijd voor de oplossing gaan.”

Maarten van der Linden, owner en founder van Lindesk: “Naast het feit dat onze specialismen elkaar aanvullen, vertonen de filosofie en aanpak van de beide bedrijven zoveel parallellen dat een samenwerking een logisch gevolg was. Wij zien in Context een deskundige aanvulling op het verrichten van technische toedrachtsonderzoeken en het beoordelen van schade bij zelfstandig ondernemers.” 

Onafhankelijke positie
Door het bundelen van de krachten zijn beide bedrijven in staat hun bestaande en nieuwe klanten een breder aanbod van diensten aan te bieden. Beide geloven in de kracht van het delen, in een onafhankelijke positie en in open communicatie naar partijen. Vanuit deze grondhouding wordt gestreefd naar concrete resultaten met een onderscheidende kwaliteit. De samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en er worden geen commerciële opslagen over elkaars diensten berekend.

Beide bedrijven blijven bereikbaar onder de bestaande contactgegevens.

(Bron: Schade Magazine)