Per 1 januari 2024 zijn Mark Veenstra en Sander Brand gaan samenwerken in Hulp na Ongeval. Veenstra leerde het vak kennen als schadebehandelaar bij verzekeraars en werkte vele jaren als Senior Register Expert voor expertisebureaus. In 2010 startte hij met Hulp na Ongeval. Brand werkte jarenlang als belangenbehartiger en vervolgens enige tijd aan de WA-kant. Naast zijn werkzaamheden als Senior Register Expert was Brand werkzaam als regiomanager en directeur.

Met de samenwerking bundelen Sander Brand en Mark Veenstra hun kennis en ervaring. Een ontwikkeling waarmee de rechtshulpverlening voor slachtoffers wordt geoptimaliseerd en het Hulp na Ongeval serviceproduct verder kan worden vormgegeven.

Sander Brand over zijn samenwerking met Mark Veenstra: “Ik heb heel bewust en weloverwogen de stap gezet om als zelfstandig ondernemer verder te gaan. De afgelopen 23 jaar heb ik aan beide kanten van het speelveld gewerkt, en altijd voor grotere organisaties. Voor mij was het een gegeven dat ik als belangenbehartiger wilde blijven werken. Veelvuldig rechtstreeks contact met het slachtoffer, dat past mij. Daarbij wil ik niet alleen, ergens op een zolderkamertje, dossiers behandelen. Ik wil in een klein team werken, zowel ín als áán een bedrijf/ product Voeg daarbij de uitgangspunten van Hulp na Ongeval en de persoonlijkheid van Mark Veenstra (o.a. kosteloze rechtshulp voor slachtoffers, veel meer dan alleen de zak geld, bevlogen, redelijke tijdsbesteding, veel persoonlijk contact, uitmuntende communicatie, enthousiasme) en de match is verklaard.

Mark Veenstra is er ook blij mee: “Er is een gezegde: alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Hoe mooi is het dan dat je een businesspartner treft met wie je jouw passie voor, en zienswijze over, het vak deelt. Ik ben zo blij en trots dat ik het bieden van Hulp na Ongeval per 1-1-2024 samen met Sander Brand verder vorm kan geven. Met Sander heb ik een enthousiaste collega aan mijn zijde gekregen. Het geeft mij energie. Zowel voor het inhoudelijke bieden van Hulp na Ongeval als voor het ondernemen.” 

Hulp na Ongeval
Hulp na Ongeval is sinds 2010 als rechtshulpservice bij letselschade in de markt. Typerend voor deze dienstverlening voor slachtoffers van een ongeval is het combineren van rechtshulp met praktische ondersteuning.

De behoefte aan hulp na een ongeval neemt steeds meer toe. Om de goede kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, het serviceproduct verder te ontwikkelen en de organisatie verder te laten groeien slaan Veenstra en Brand de handen ineen. Beiden zijn al vele jaren werkzaam in het vak van de letselschade expertise. Veenstra sinds 1992 en Brand sinds 2001.

Kijk hier voor meer informatie.