Op 4 juni 2021 heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht van Siewert Lindenbergh tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad, sectie civiel. Lindenbergh, die per 1 november 2021 in functie treedt, blijft verbonden aan Erasmus School of Law, waar hij sinds 2005 als hoogleraar Privaatrecht werkzaam is.

Siewert Lindenbergh publiceert vooral op het gebied van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, onder meer over personenschade, immateriële schade, compensatie van slachtoffers van misdrijven, arbeidsongevallen en beroepsziekten en schadebegroting. Naast zijn universitaire functie is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Verder maakte hij onder meer deel uit van het Adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten en van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en was hij voorzitter van de commissie die de compensatieregeling ontwierp voor de slachtoffers van seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke kerk. Voor zijn komst in 2005 naar Rotterdam werkte Lindenbergh vanaf 1991 als universitair docent en vanaf 1998 als universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1998 cum laude promoveerde op de dissertatie Smartengeld. Recent maakte De Letselschade Raad bekend dat Lindenbergh deel uitmaakt van de nieuwe Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ).

Advocaten-generaal maken deel uit van het parket bij de Hoge Raad dat wordt geleid door de procureur-generaal. De advocaat-generaal is hoofdzakelijk belast met het geven van rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad voordat de Hoge Raad zijn arrest wijst, en wordt bij de voorbereiding van conclusies ondersteund door medewerkers van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Onder meer prof. mr. Ton Hartlief maakt deel uit van de sectie civiel.