Proceskosten

Bij het voeren van een gerechtelijke procedure krijgen de eiser en de gedaagde te maken met proceskosten. Onder deze kosten vallen de advocaatkosten, griffiekosten en kosten voor bijvoorbeeld deskundigen en getuigen die nodig zijn bij de zaak.

De partij die door de rechter in het gelijk wordt gesteld, krijgt een deel van de proceskosten van de wederpartij vergoed. De rechter bepaalt om welk bedrag het gaat.

Meer weten over rechtspraak? Kijk op rechtspraak.nl.