Re-integratie

Een ongeval met letselschade leidt vaak tot arbeidsongeschiktheid bij de benadeelde. Met re-integratie wordt het traject naar werkhervatting bedoeld.

Een re-integratietraject bestaat uit begeleiding door een re-integratiedeskundige (vaak een arbeidsdeskundige) die helpt bij het zoeken naar geschikt werk en adviseert met betrekking tot aanpassingen op de werkplek en/of opleidingen.