Rechters behandelden de afgelopen 3 weken 20 corona-gerelateerde strafzaken via het snelrecht. Veel zaken vonden de afgelopen periode plaats via telehoren, waarbij vanuit de zittingzaal via een videoverbinding contact wordt gelegd met advocaten en verdachten.

De voorzieningen om op dit soort manieren ondanks de huidige situatie toch uitspraken te kunnen doen, zijn uitgebreid. Dat betekent niet dat zittingen technisch altijd vlekkeloos verlopen, maar daar wordt in de regel door snelle ondersteuning een oplossing voor gevonden. De Rechtspraak zet alles op alles om ondanks de beperkte toegankelijkheid van de rechtbanken, toch recht te spreken.

Uitspraken
In 13 coronazaken is inmiddels uitspraak gedaan. Verdachten kregen gevangenisstraffen opgelegd variërend van 3 weken tot een half jaar: de gemiddelde opgelegde straf was 56 dagen, al dan niet gedeeltelijk voorwaardelijk. In tenminste 5 zaken is inmiddels hoger beroep aangetekend.

Zwaardere straffen
De rechtbank Gelderland veroordeelde 2 mannen tot 8 en 12 weken cel voor onder meer het bedreigen van politieagenten met besmetting met het coronavirus. De rechtbank Midden-Nederland legde meerdere mannen gevangenisstraffen tot 6 maanden op wegens expres hoesten en spugen tijdens de coronacrisis, in combinatie met bijvoorbeeld winkeldiefstallen. Ook de rechtbank Rotterdam behandelde enkele corona-gerelateerde zaken en lichtte toe waarom voor dit soort feiten in zijn algemeenheid zwaardere straffen gepast zijn op dit moment.

(Bron: Rechtspraak.nl)