Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de eigenares van twee Amerikaanse bulldogs een gevangenisstraf van vier maanden opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk. De honden takelden een 14-jarige jongen toe in Nieuwegein, die daaraan blijvend letsel heeft overgehouden.

De honden hadden al eerder iemand aangevallen en gebeten. Daarom vindt het hof dat de vrouw extra alert en voorzichtig had moeten zijn.

Onvoldoende controle
Het hof: “De verdachte heeft haar honden onvoldoende onder controle gehouden en heeft daarmee aanmerkelijk onvoorzichtig en nalatig gehandeld. De honden waren niet aangelijnd en niet gemuilkorfd en hebben een jongen van veertien jaar oud aangevallen. Die jongen zat op de fiets, is door de honden ten val gebracht en is door beide honden gebeten. Hij heeft daardoor eenenveertig open bijtwonden opgelopen, is daarvoor in het ziekenhuis behandeld en heeft blijvend letsel opgelopen.”

Celstraf en houdverbod honden
Het hof legde de vrouw een celstraf van vier maanden op, waarvan de helft voorwaardelijk, met een proeftijd van tien jaar. Ook geldt voor de vrouw een verbod om gedurende tien jaar honden te houden.