Een op het oog eenvoudige verkeersruzie in Kollum mondde voor één van de betrokkenen uit in blijvende invaliditeit. Een oudere vrouw die zou zijn aangereden door een 59-jarige Leeuwarder, brak haar pols. Volgens haar het gevolg van een stoot of duw door de man, waardoor ze op de grond viel. De Leeuwarder zei woensdag op de rechtszitting dat hij de vrouw met geen vinger had aangeraakt.

12.000 euro schade
De Leeuwarder werd wel geconfronteerd met een zeer forse claim: de advocaat van het slachtoffer vorderde namens zijn cliënte opgeteld zo’n 12.000 euro aan geleden schade. Daarbij zat een bedrag van bijna 3.000 euro aan gemaakte kosten en 9.000 euro smartengeld. De vrouw heeft nog steeds last van haar pols en kan veel dingen zelf niet meer doen.

‘Een soort stopteken’
Ze zou, terwijl ze met haar man wandelde, door de autospiegel van de Leeuwarder geraakt zijn. Haar echtgenoot haalde verhaal bij de automobilist. Terwijl beide mannen tegenover elkaar stonden, kwam de vrouw tussenbeide. Volgens haar had ze gezegd ‘Doe even rustig’ en daarbij haar hand opgestoken. ‘Als een soort stopteken’, had ze de politie verteld. De Leeuwarder zou haar met zijn hand of arm hebben geraakt, waardoor ze viel en haar pols brak.

‘Voelde me net een schoolkind’
Volgens de Leeuwarder had de vrouw hem bij zijn keel gepakt. Als reactie draaide hij zijn hoofd in een ‘bruuske beweging’ weg. ‘Toen zat ze al op de grond, meer is er niet gebeurd’, zei hij. Hij was meteen weggelopen. ‘Om de zaak niet te laten escaleren’. Zijn lezing werd bevestigd door zijn zoon en schoondochter. De echtgenoot van het slachtoffer had de lezing van zijn vrouw onderschreven.

Klacht bij gerechtshof
Het was allemaal gebeurd op zondag 5 februari 2017. Dat de zaak zo oud was, kwam ook doordat het Openbaar Ministerie in eerste instantie tot een sepot had besloten. Daar was het slachtoffer het niet mee eens: zij diende een klacht in bij het gerechtshof – een zogeheten Artikel 12-zaak, waarop het OM van het hof de opdracht kreeg de Leeuwarder alsnog te vervolgen.

Burgerlijke rechter
De officier van justitie kwam tot de conclusie dat het een kwestie was van het woord van de ene partij tegen dat van de ander. ‘Ik weet niet wie de waarheid vertelt en wie niet’, aldus de officier. Zij stelde voor om de Leeuwarder vrij te spreken. De rechter was het daarmee eens. De vrijspraak kwam er, wat betekende dat ook de schadeclaim niet kon worden toegewezen. De vrouw kan zich nog wel tot de burgerlijke rechter wenden, als ze de schade alsnog of de Leeuwarder wil verhalen.

(Bron: Waldnet)