De nieuwe Wet affectieschade heeft inmiddels tot de eerste schadevergoedingen geleid. Een automobilist in Hoorn (NH) is op 4 juli veroordeeld tot het betalen van €17.500 aan de zoon en de dochter van een vrouw die door zijn roekeloze rijgedrag is overleden.

Compensatie voor verdriet
Nabestaanden hebben sinds 1 januari 2019 niet alleen recht op materiële schadevergoeding, maar ook op schadevergoeding wegens het verdriet dat het overlijden van een naaste voor henzelf heeft veroorzaakt (de zogenoemde affectieschade). De bedragen die zijn gemoeid met dit ‘smartengeld voor naasten’ lopen uiteen van €12.500 tot €20.000.

Bedragen affectieschade Ernstig en blijvend letselOverlijdenOverlijden door misdrijf
Echtgenoot, geregistr. partner, levensgezel€15.000€17.500€20.000
Kinderen en ouders€15.000€17.500€20.000
Uitwonende kinderen€12.500€15.000€17.500
Overige nauwe persoonlijke relaties€12.500€15.000€17.500
Duurzame zorg in gezinsverband€15.000€17.500€20.000

Misdrijf
In de zaak in Hoorn gaat het om twee meerderjarige, uitwonende kinderen, waarvan de ouder als gevolg van een misdrijf is overleden. Daarbij hoort een schadevergoeding van €17.500, die de strafrechter in Noord-Holland dus ook heeft toegekend.

De jonge automobilist voegde met zijn BMW met zeer hoge snelheid in op de rechterstrook, botste daarbij op de auto van het slachtoffer en reed vervolgens door. Hij werd veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf, 5 jaar ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, een schadevergoeding van €492,25 aan de zoon van het slachtoffer, voor de kosten van de lijkbezorging en het betalen van een achterstallige boete van €300. 

Meerdere claims afgewezen
Voor zover bekend is dit de eerste keer dat op grond van de nieuwe wet affectieschade is vergoed. Er zijn dit jaar wel in meerdere zaken claims gedaan, maar die werden afgewezen omdat de nieuwe wet pas op 1 januari 2019 in werking is getreden, zónder terugwerkende kracht. De schadeveroorzakende gebeurtenuis moet dus na 1 januari hebben plaatsgevonden.

Aansprakelijkheidsverzekeraars
De nieuwe wet is te kort van kracht voor al te ferme conclusies. Dat blijkt ook uit een rondgang langs aansprakelijkheidsverzekeraars (WA en AVP), die in sommige gevallen zullen opdraaien voor de vergoeding van affectieschade.

Bij Nationale-Nederlanden, ING en Ohra liggen de aantallen ‘in lijn met de prognoses’ van het Verbond van Verzekeraars. ABN Amro is weinig concreter: ‘Wij hebben inderdaad een aantal affectieschades gehad. Dit is in lijn met onze verwachting, maar het is echt nog te vroeg om conclusies uit te trekken.’ Interpolis zegt tot dusver slechts 1 keer affectieschade te hebben uitgekeerd, maar wil daar verder niets over kwijt.

(Bron: Consumentenbond)