Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat de Politie een schadevergoeding moet betalen aan een man die na zijn aanhouding ernstig blijvend letsel heeft opgelopen in zijn cel. Eerder werd juist beslist dat de Politie niet aansprakelijk was, maar de Hoge Raad bepaalde dat er in de zaak ten onrechte niet naar camerabeelden was gekeken. De zaak werd door de Hoge Raad terug naar het hof verwezen, dat nu tot de conclusie komt dat de Politie eerder had moeten ingrijpen om het blijvende letsel te voorkomen.

In mei 2010 belde de echtgenote van de man de politie omdat er een levensbedreigende situatie was ontstaan in hun woning door de overspannen toestand van haar man. De agenten hebben de man meegenomen naar het politiebureau en hem in een zogenoemde Riagg-cel geplaatst, waar ze hem via camerabeelden konden observeren.

De toestand van de man verslechterde: hij begon zelfdestructief gedrag te vertonen door zich met zijn hoofd tegen de wanden en deur te gooien. Ongeveer 2,5 uur nadat de man in de cel was geplaatst is hij voor het eerst bezocht door een GGD-arts, later door een verpleegkundige. Nadat een psychiater besloot dat de man gefixeerd moest worden, zijn agenten hiervoor na middernacht de cel opnieuw binnengegaan. Tijdens de fixatie bleek dat de man een hartstilstand had, hij is toen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.

Uiteindelijk werd er bij de man acute letale katatonie vastgesteld. Hij heeft blijvend letsel opgelopen en is grotendeels aangewezen op dagopvang en op zorg van zijn echtgenote.

Verloop van de procedure
De man eist een schadevergoeding van de Politie en startte daarom een rechtszaak bij de rechtbank Overijssel. De rechtbank oordeelde dat de Politie niet aansprakelijk kon worden gesteld, waarop de man in hoger beroep ging bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Die besliste hetzelfde. Beide instanties hebben de camerabeelden uit de Riagg-cel niet bekeken tijdens de procedures. De man ging in cassatie bij de Hoge Raad. Die oordeelde dat de beslissing om de camerabeelden niet te tonen, onbegrijpelijk was gemotiveerd en verwees de zaak naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Camerabeelden alsnog bekeken
Het hof heeft de camerabeelden tijdens de mondelinge behandeling alsnog bekeken en heeft een goed beeld gekregen van hoe het gedrag van de man zich heeft ontwikkeld vanaf het moment van insluiting. Politieagenten en de psychiater hebben later verklaard dat het lang duurde voordat de man de juiste medische zorg kreeg, terwijl hij die eerder nodig had.

Als de Politie eerder had ingegrepen, was de schade die de man heeft opgelopen beperkter geweest zo besluit het hof. De Politie is dan ook aansprakelijk voor de schade die de man heeft geleden en nog zal lijden en daarom moet de Politie de schade vergoeden. Om wat voor bedrag het gaat moet in een nieuwe procedure worden bepaald.