Sinds 2007 onderhoudt de organisatie SIN-NL een website waarop een zwarte lijst wordt bijgehouden met zo’n 900 artsen en zorgverleners. De Rechtbank Midden-Nederland heeft vrijdag bepaald dat deze website onrechtmatig is en moet stoppen.

SIN-NL is opgericht door mr. Sophie Hankes, die zelf jaren geleden als gevolg van een medische fout in een rolstoel terechtkwam. Met haar organisatie strijdt ze tegen allerlei vormen van medisch falen. De digitale zwarte lijst moet dienen als waarschuwing voor patiënten en schandpaal voor de betrokken medici. Op de website staat: “Deze lijst bevat alle namen van artsen, tandartsen, verpleegkundigen en psychologen die in het BIG-register opgenomen zijn met een berisping, schorsing, of doorhaling, en andere personen en organisaties uit de gezondheidszorg en de overheid die hun wettelijke en professionele zorgplicht schenden. Deze zorgverleners weigeren aan slachtoffers van medische fouten correcte informatie, diagnostiek en herstelbehandeling. Dit veroorzaakt de noodsituatie van slachtoffers van medische fouten met veel onnodig en vermijdbaar leed.”

Procedures
Er zijn al diverse (civiele en strafrechtelijke) procedures gevoerd over de zwarte lijst artsen tegen zowel SIN-NL als Hankes. In 2009 heeft Hankes gedeeltelijk gelijk gekregen en is de door een arts ingestelde vordering tot verwijdering van de zwarte lijst door de rechtbank Groningen afgewezen. Ook in 2018 is in het voordeel van SIN-NL en Hankes beslist. De Hoge Raad heeft SIN-NL en Hankes in 2012 en 2013 twee keer in het ongelijk gesteld. Hankes is daarnaast tot twee maal toe strafrechtelijk veroordeeld, met deels onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor laster en belediging vanwege (onder meer) door haar gedane uitlatingen op de website. Desondanks bleef ze met de website doorgaan.

Lijfsdwang
De Stichting Stop Online Shaming (SOS) startte daarom in november een kort geding tegen de organisatie, om de zwarte lijsten uit de lucht te halen. Met succes, de rechtbank veroordeelde SIN-NL vrijdag niet alleen om met het initiatief te stoppen, ook moeten de domeinnamen zwartelijstartsen.nl en -.com aan SOS worden overgedragen en mag een soortgelijk initiatief daarna niet opnieuw worden opgestart. Mocht Hankes ditmaal weer weigeren aan het vonnis uitvoering te geven, kan een flinke dwangsom worden opgelegd en zelfs lijfsdwang worden toegepast.

In de medische sector wordt op de uitspraak met instemming gereageerd. Op LinkedIn zijn reacties te lezen als ‘terechte uitspraak’ en ‘gerechtigheid’.

Lees de uitspraak van de rechtbank hier.

Update 11/01/2021
Inmiddels is zwartelijstartsen.nl offline.